fler faktoider

fler faktoider

Citat

I love to quote Albert Einstein because nobody dares contradict him.

Uppsnappat på nätet

Hur många fel man kan göra när man svänger sig med citat? Man kan påstå att X sagt Y fast X aldrig sagt Y, kanske tvärtom förnekat det, eller på sin höjd sagt något annat som en kreativ men något lomhörd eftervärld så småningom fått att bli det som regel lite klämmigare uttalandet Y. Man kan också påstå att X var den som hittade på citatet/begreppet/det bevingade ordet Y trots att minst en person tidigare bevisligen använt sig av det och att X bevisligen kände till detta. Här finns även ett eller kanske två exempel på uttalanden som ursprungligen gjorts på ett annat språk än det man tänker sig, vilket inte skulle spelat någon större roll om det inte vart sådana välkända skolboksexempel. Vidare är det naturligtvis inte bara faktiska personer som kan citeras och felciteras, det går lika bra med personligheter från böcker eller filmer, eller, som i ett fall, en orden.

"Dagens ungdom älskar lyx"

"Den uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, har ingen respekt för äldre människor och pratar när den borde arbeta." Och så vidare. Sokrates tidlösa utskåpning av ungdomen fyra sekler före Kristus skulle måhända kunna vara sann, men den saknas i källorna, åtminstone i något som är i närheten av den kända formen.
Läs mer om Sokrates om ungdomen.

"Rubba inte mina cirklar!"

Arkimedes berömda sista uttalande finns i flera versioner, men just denna kända formulering verkar inte finnas belagd.
Läs mer om Arkimedes och hans cirklar.

"Et tu, Brute!"
"Alea jacta est"

Åtminstone ett av dessa Julius Caesars stålblanka citat uttalades inte på klassisk latin utan, mirabule dictu, på klassisk grekiska.
Läs mer om Gaius Julius Caesar.

Navigare necesse est

Anledningen till att detta bevingade uttalande hamnat på denna sida är att det ursprungligen inte alls handlade om att prisa båtlivet. Om det var på latin är osäkert.
Läs mer om Navigare necesse est.

Undantaget bekräftar regeln

Detta uttryck har satt myror i huvudet på folk genom seklerna, för det är ju uppenbarligen osant!? - Nej, inte om man reder ut vad det faktiskt betyder.
Läs mer om Undantaget som bekräftar regeln.

"Vi tränade hårt..."

"...men varje gång vi började få fram fungerande grupper skulle vi omorganiseras" - ni har nog sett klagovisan, skriven för tvåtusen år sedan trots att den kunde vart skriven idag... Vilket, vid närmare studier, också visar sig vara fallet.
Läs mer om Petronius Arbiter.

"Morituri te salutant"

Gladiatorernas berömda standardfras har yttrats vid ett (1) belagt tillfälle, och då nog inte av gladiatorer.
Läs mer om Morituri te salutant.

"Kom ihåg att du är dödlig"

Memento mori, framviskat i det kejserliga örat? Av en slav som för detta enda ändamål (ev. även hållandet av lagerkransen) placerats på den kejserliga vagnen i triumftåget? Ingetdera har något stöd i den ursprungligaste källa som kunnat framletas.
Läs mer om "Kom ihåg att du är dödlig".

Pengar är roten till allt ont

Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har
många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

Paulus i 1 Timoteusbrevet 6:10
(1981)

I 1917 års översättning står det "penningbegär", i Karl XII:s "girighet". Felläsningen, som ju trots sin litenhet ger citatet en avsevärt annorlunda betydelse, är dock betydligt äldre än 1981 års översättning; måhända den kommit från något annat språkområde, engelskan t.ex., där "(the love of) money is the root of all evil" blivit felläst otaliga gånger under seklernas lopp.

The urbane activity with which a man receives money is really marvelous, considering that we so earnestly believe money to be the root of all earthly ills, and that on no account can a monied man enter heaven.

Herman Melville, Moby Dick (1851), kap. 1

I originalet är roten ifråga rentav ett enda ord: φιλαργυρια filargyria, "silverkärlek". (Jämför Vergilius nästan jämngamla "förbannade hunger efter guld", auri sacra fames. Eller varianten "bristen på pengar är roten till allt ont", G. B. Shaw 1903.)

De hetaste platserna i helvetet

Påståendet att dessa skulle vara reserverade för de, som i tider av moralisk kris behållit sin neutralitet, tillskrivs ofta Dante Alighieri. Något sådant har han dock aldrig skrivit.
Läs mer om helvetet enligt Dante.

Ändamålet helgar medlen

Skulle detta vara jesuiternas motto alt. huvudprincip? Funderar man på saken ett ögonblick så inser man att det luktar smutskastning lång väg.
Läs mer om Jesuiterna.

"Här skall staden ligga"

Var det ett majestätiskt pekfinger med åtföljande konstaterande som bestämde var Göteborg skulle ligga? Sånt har inträffat, fast inte i detta fall. Verkligheten var långt trassligare, och konungens närmast gudomliga ingivelse att förlägga en stad till en sumpmark visar sig också vara en saga.
Läs mer om Göteborgs grundande.

"Och ändå rör hon sig"

Frankt konstaterat av Galileo Galilei, sedan den katolska kyrkan tvingat honom att ta tillbaka sina kätterska idéer om jorden i bana runt solen istället för det självklara och dessutom bibliskt belagda omvända... Nej, inte alls, enligt bl.a. Pelle Holm, och vidare beskriver Ingemar Unge processen och den bakvända bild eftervärlden fått av det hela i en fascinerande artikel sammanfattad i faktoiden Galileo Galilei.

"Detta skall hädanefter bliva min musik"

Konungens morska reaktion vid sitt s.k. elddop (det första tillfälle då man utsätts för fientlig eld) är en sägen, uppfunnen eller åtminstone förmedlad av Voltaire.
Läs mer om "Detta skall hädanefter bliva min musik"

"Om jag har sett längre, så beror det på
att jag har stått på jättars axlar"

Var Newtons goda och ödmjuka beskrivning av såväl vetenskapen som hans egen roll i själva verket en giftig spark mot motståndaren Robert Hooke? Jag tror det - men i vilket fall som helst så var citatet i sig äldre på Newtons tid än vad Newtons skrifter är idag.
Läs mer om Newton och jätteaxlarna.

"Tillbaka till naturen!"
Den ädle vilden

Det citat samt det begrepp som tillsammans är ungefär det man i allmänhet vet om Rousseau återfinns inte i hans verk.
Läs mer om Jean-Jacques Rousseau.

"Man tager vad man haver"

Varenda käft vet att Cajsa Warg skrev ovanstående uppmuntrande instruktion i sin kokbok, vilket hon alltså inte gjorde.
Läs mer om "Man tager vad man haver".

"Låt dem äta bakelser!"

Vare sig det framställs som kommando eller fråga, om bakelser, brioche eller cake, så har ingen lyckats belägga drottningen med citatet. Däremot tillskrevs det andra redan före hennes tid.
Läs mer om Marie Antoinette och bakelserna.

"Jag delar inte din åsikt men är beredd
att dö för din rätt att uttrycka den"

Citatet går helt i Voltaires stil, på sätt och vis känns det lite tråkigt att det inte verkar finnas något belägg för att han faktiskt sagt det, men formuleringen är inte hans.
Läs mer om "Jag delar inte din åsikt..."

"För att ta reda på vilka som styr över dig, ta reda på vilka du inte får kritisera."

Ett citat som fått vingar sedan någon fick idén att tillskriva det Voltaire. Den som faktiskt myntade det är en amerikansk vit makt-aktivist.
Läs mer om "För att ta reda på vilka som styr över dig..."

"Tänka fritt är stort
men tänka rätt är större"

Devisen, ett citat av Thomas Thorild, är välkänd och hånad även av de som aldrig varit i närheten av Uppsala universitet där den kan beskådas. Är det då ett märkvärdigt malplacerat förnekande av de ideal som varje universitet värt namnet håller högst av allt? Efter att ha forskat i frågan kan jag ärligt svara: ingen aning.
Läs mer om "Tänka fritt är stort..."

"En händelse som ser ut som en tanke"

Uttrycket myntades 1832 av Geijer. Det han avsåg var då en händelse som skenbart ser ut som om den var genomtänkt. Med tiden kom den dessutom att få även den motsatta betydelsen: En genomtänkt händelse som skenbart ser ut som en slump. Idag används båda betydelserna om vartannat, och det är inte svårt att hitta exempel där det inte alls framgår vad som faktiskt menas.
Läs mer om "En händelse som ser ut som en tanke".

"Deutschland über alles"

Det som menas är inte "Tredje riket är bättre än alla andra länder" utan "Tyskland är viktigare än dess delstater". Texten skrevs 1841, då landets bildning ännu låg i framtiden.
Läs mer om Tysklands nationalsång.

"Religion är opium för folket"

I tolkningarna av Marx definition återkommer åtminstone en och en halv missuppfattning: den ena går ut på att religionen skulle vara något som överklassen kokat ihop för att droga underklassen med (vilket inte alls är vad Marx säger), den andra på vilken effekt av drogen Marx tänkte sig (där finns en viss skillnad mot vad man brukar tänka sig idag).
Läs mer om Opium för folket.

"Madame Bovary, c'est moi!"

"Madame Bovary, det är jag!" - skulle Gustave Flaubert ha utropat om sin berömda romanfigur. Om så är fallet så har vi inga särskilt övertygande belägg för det.
Läs mer om Flaubert om Bovary.

"Hur kan man köpa eller sälja himlen?"

Indianhövdingen Seattle höll 1854 ett tal med anledning av ett markköp. Från detta tal har en mängd vackra citat om naturens värde o.dyl. hämtats till affischer, kalendrar, hemsidor, musmattor osv.; men de kommer allihop från en text som skrevs i början av 1970-talet. Den författaren var dock helt oskyldig till historieförfalskningen eftersom han aldrig menade att göra något annat än en parafras.
Läs mer om Hövding Seattles tal.

"Close your eyes and think of England"

Detta berömda exempel på viktoriansk familjerådgivning har ännu ingen kunnat härleda till perioden ifråga, ens med en generations marginal. Däremot figurerar det som ett skämt på 1950-talet.
Läs mer om "Close your eyes..."

Die dummen Schweden

Detta välkända tyska uttryck är nog inte fullständigt okänt i Tyskland, men långt mycket mindre känt än vad det är i Sverige. Det är inte så konstigt, eftersom det myntades i Sverige och sedan dess använts av svenskar.
Läs mer om Die dummen Schweden.

"Lögn, förbannad lögn och statistik"

[ This text is also available in English ]

Tre sorters lögner, ofta tillskrivna Mark Twain - som dock citerade han med. Men vem?

Figures often beguile me, particularly when I have the arranging of them myself; in which case the remark attributed to Disraeli would often apply with justice and force: "There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics."

Mark Twain i sin (postuma) självbiografi

Skribenten, premiärministern m.m. Disraeli (1804-1881), eller lord Beaconsfield som han kunde tituleras, har tillskrivits citatet sedan åtminstone 1895, och han blev snabbt den som främst förknippades med det (Twain är bara ett exempel, hans tillskrivning återges av Pelle Holm och i Bevingat). Men belägg för att Disraeli använt det saknas. Citatet verkar först ha kommit i bruk ca 1890; det återges då på lite olika håll, och alltid som ett allmänt talesätt som inte myntats av någon särskild.

Referenser:
Wikipedia: Lies, damned lies, and statistics
University of York, Dept. of Mathematics: Lies, Damned Lies and Statistics
Pelle Holms Bevingade ord: lögn
Hellsing, Hellquist & Hallengren, Bevingat (Albert Bonniers 2000): lögn

Tack till Kjell Strömberg som tipsade om den här faktoiden

"Allt som går att uppfinna är uppfunnet"

Detta skall, ironiskt nog, ha sagts av dåvarande direktören för det amerikanska patentverket år 1899, som därmed ansåg sitt verk vara moget för nedläggning. Att detta är en ren myt redogjorde Bengt-Arne Vedin för i Dagens Forskning den 10 juni 2002. Ett sammandrag av hans artikel har jag här i "Allt som går att uppfinna är uppfunnet".

"Elementärt, min käre Watson"

Aldrig sagt av Sherlock Holmes, åtminstone inte så länge han skrevs av Conan Doyle. I Sherlock Holmes står varifrån det kommer och var man kan läsa mer, om denna faktoid och andra.

"Keep an open mind – but not so open that your brain falls out"

Ett citat av Richard Feynman? Richard Dawkins? James Oberg? Eller någon annan?
Läs om Keep an open mind.

"Det finns inget kvar att upptäcka inom fysiken"

Tillskrivs lord Kelvin, år 1900. Några belägg för en så tvärsäker Kelvin finns inte bevarade, varken från det året eller något annat.
Läs om Kelvin och fysikens slut.

"Allting är relativt"

Att Albert Einstein aldrig gjorde något påstående i den stilen, utan tvärtom gick i polemik mot de som trodde sig kunna överföra relativitetsteorins inbillade relativism på allehanda företeelser, har jag skrivit om i Albert Einstein: "Allting är relativt".

"Kill your darlings"

William Faulkner? Mark Twain? Nja - även om det goda rådet upprepats många gånger i många versioner, så verkar den välkända med darlings ha myntats av en viss Arthur Quiller-Couch. Läs mer om "Kill your darlings".

"Vilken färg som helst, så länge den är svart"

Har Henry Ford verkligen sagt detta? Ja - åtminstone nämner han det i sin självbiografi från 1922, då han beskriver ett möte 1909 (eller samma år som Model T lanserades). Men faktum är att kunderna kunde välja mellan olika färger ända fram till 1913 (och återigen när man försökte att nylansera den ålderstigna modellen 1926), och ironiskt nog fanns inte ens svarta modeller 1909.
Läs mer om Henry Ford och den svarta T-Forden.

"Ibland är en cigarr bara en cigarr"

Sigmund Freuds överlägset mest kända citat är så bra, på flera sätt, att det borde komma från honom - men om så är fallet är det ännu ingen som lyckats visa det.
Läs mer om Freuds cigarr.

"Amatörer lånar, genier stjäl"

Detta är ju också ett ironiskt citat att tillskrivas fel upphovsman - för ifall Picasso sagt eller skrivit det, så återstår det att visa (även om lånet eller stölden knappast var hans). Däremot vet vi att T. S. Eliot skrivit något snarlikt om poeter.
Läs mer om Good artists copy, great artists steal.

"First they laugh at you..."

Först ignorerar de dig, sedan skrattar de åt dig, sedan bekämpar de dig, och sedan vinner du. Eller skulle skrattet vara först och ignoransen därefter? Var det du som vann eller de som förlorade? Citatet finns i en rad snarlika varianter, men ingen av dem verkar kunna härledas från mahatma Gandhi. Det tidigaste belägget man hittat är från 1918, från ett helt annat sammanhang på en annan kontinent.
Läs mer om Gandhis fyra steg i icke-vålds-kampen.

"Jag har mina principer ..."

"...och passar de inte, så har jag andra principer." Tillskrivs ofta Groucho Marx, liksom en rad andra citat tillskrivits honom och andra mer på grund av att man tycker att kopplingen verkar trolig än för att den finns belagd.
Läs mer om Grouchos principer.

Esse, non videri

Wallenbergarnas berömda motto är dels rejält missförstått, dels inte Wallenbergarnas motto.
Läs mer om Esse, non videri.

"Me Tarzan, you Jane"

Sagt av Johnny Weissmüller? I den första av de stora Tarzan-filmerna, Tarzan the Ape Man från 1932? Eller i någon annan film, eller av någon annan Tarzan? Nej, ingenstans något Me Tarzan, you Jane.

"När jag hör ordet kultur, osäkrar jag min revolver"

Tillskrivs vanligen Göring. Men dels myntades begreppet av en annan nazist - ironiskt nog var det en replik i en teaterpjäs - dels så är uttalandet en motsägelse eftersom revolvrar som regel inte har någon säkring, vilket den revolver-bärande Göring naturligtvis visste.
Läs mer om "När jag hör ordet kultur..."

"Peace in our time"

Var det så premiärministern sade, efter sitt (som många anade, och som det snart nog skulle visa sig) värdelösa avtal med Hitler? Nja, inte exakt, men tillräckligt nära för att jag inte skulle ägna saken någon tid om inte sammanhanget hade varit så intressant.
Läs om Fred i vår tid.

"Vår beredskap är god"

For statsministern verkligen med osanning i radion strax före andra världskriget? Eller avsåg han en annan sorts beredskap än den dokumenterat bristfälliga militära?
Läs om Vår beredskap är god.

"Play it again, Sam"

Det förekommer ett par liknande repliker i filmen, men inte just denna. Lösningen står kanske att finna hos Woody Allen, fast knappast hos bröderna Marx.
Läs om Play it again, Sam.

"Jag tror att det finns en världsmarknad
för kanske fem datorer"

Sagt 1943 av IBM:s dåvarande VD Thomas Watson? Knappast, snarare av en annan person vid en annan tidpunkt.
Läs mer om en Världsmarknad på fem datorer.

"I am become death, the destroyer of worlds"

Sagt av Robert Oppenheimer, atombombens fader (en av dem) när han såg den allra första atombomben detonera - nej, han sade det inte, men han tänkte på det.
Läs mer om I am become death.

Järnridån

Det är skillnad på att mynta ett begrepp och att göra det känt, vilket detta är ett utmärkt exempel på. Förvisso var det Churchill som gjorde begreppet "järnridån" känt, och utan honom hade det nog inte blivit till en del av den internationella vokabulären, men i själva verket är jämförelsen praktiskt taget jämngammalt med revolutionen.
Läs mer om Järnridån. [ Available in english. ]

"Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de
problem vi skapat med det gamla sättet att tänka"

Tillskrivet Albert Einstein - vilket i citat-sammanhang inte behöver betyda särskilt mycket, eftersom denne tillskrivs en otal citat som han kanske, eller kanske inte, skrivit eller sagt, någonstans, någon gång...
Läs mer om "Det krävs ett nytt sätt att tänka..."

"Sleep... Oh! how I loathe
those little slices of death..."

I en av Terror på Elm Street-filmerna tillskrivet Edgar Allan Poe, som inte verkar ha haft det minsta att göra med det. Det äldsta belägget finns i en film, men av ett helt annat slag.
Läs mer om Slices of Death.

"Den som är stark måste också vara snäll"

Pippi eller Bamse? Eller ingen av dem?
Läs mer om "Den som är stark..."

"Beam me up, Scotty"

När kapten Kirk i Star Trek ber att få bli "beamad" (dvs. teleporterad) ombord så varierar han sig visserligen från gång till gång, men just exakt den här formuleringen användes faktiskt aldrig av William Shatner. Den lär förekomma i en tecknad version från 70-talet, det närmaste Shatner kommer är i den fjärde långfilmen, The Voyage Home från 1986, där han får repliken "Scotty, beam me up".

Referens:
Wikipedia, List of misquotations

"Politik är det möjligas konst"

Citatet tillskrivs ibland Olof Palme, vilket säkert kan vara korrekt såtillvida att han kan ha sagt det någon gång, men den som han i sin tur citerade var ingen mindre än järnkanslern Otto von Bismarck: "Politik ist die Kunst des Möglichen".

Referens:
Pelle Holms Bevingade ord: politik

"Luke, I am your father"

Repliken återgiven med absolut gehör: "No. I am your father."
Läs om Vader & son.

"640 kb borde räcka för vem som helst"

Gjorde Bill Gates en gång i tiden ett lika tvärsäkert som dumt och kortsiktigt uttalande om framtidens behov av RAM-minne? Säkert inte.
Läs om 640 kb.

Mandelas tal

"Vår djupaste rädsla är inte att vara otillräckliga. Vår djupaste fruktan är att vi är omåttligt kraftfulla. [...] När vi är frigjorda från vår egen rädsla, frigör vår närvaro automatiskt andra." Nelson Mandela? Nej, Marianne Williamson.
Läs om Mandelas tal.

"Merparten av vår import kommer från utlandet"

Även om George W. Bush kanske inte har världens skarpaste hjärna så vet han åtminstone vad "import" är. Citatet avser importen av olja, och ordet overseas betyder "över havet" vilket alltså exkluderar åtminstone Mexiko och Kanada.
Läs mer om "Merparten av vår import..."

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum