fler faktoider

fler faktoider

Petronius Arbiter

Vi tränade hårt - men varje gång vi började få fram fungerande grupper skulle vi omorganiseras.
Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny situation genom omorganisation och även vilken underbar metod detta är för att skapa illusionen av framsteg, medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering.

Gaius Petronius, romersk författare, död år 66 e Kr.

Gaius Petronius, kallad Petronius Arbiter (efter arbiter elegantiae = smakråd) eller bara Petronius, skrev komedin Satyricon; den mest kända episoden i denna "den första moderna romanen" avhandlar Trimalchios gästabud, vidare så inspirerades Fellini långt senare till att göra filmen med samma namn. Huruvida Petronius idag är mer känd för den ovanstående texten än för boken är svårt att säga, men det är ingen tvekan om vilken som är mest läst.

Jim Reeds heter en som ägnat tid och möda åt att spåra citatet genom åren, med varianter av inte bara själva uttalandet utan även Petronius namn, tillnamn, yrke och dödsår (eftersom "Petronius" inte var ett helt ovanligt namn har han givetvis blandats samman med andra). Reeds har hittat vad som verkar vara citatets moderna källa; Up the Organization av Robert Townsend, sid 162 (New York: Knopf, 1970), tillskrivet Petronius Arbiter "(circa A.D. 60)".

Is Townsend the sought-for perpetrator? Many think so, but it seems more likely he is simply an early continuator into print of a long-standing bulletin-board joke. Many correspondents, most notably Richard Dengrove, have told me about a note by J. P. Sullivan in the May 1981 Petronian Society Newsletter (12(1), p.1) addressing this important question. Quoting (without permission):

...let me give my tentative account, which I hope other readers can correct, of its provenance. Some disgruntled soldier of a literary bent, whether commissioned or noncommissioned I do not know, pinned this "quotation" to a bulletin board in one of the camps of the armies occupying Germany sometime after 1945 (the style suggests a British occupying force). Since the sentiment is impeccable, whether applied to military, governmental, or academic administration, it has enjoyed a cachet borrowed from Petronius ever since.

(To which I might add, sometimes I think it applies to administration in the business world, too.)

Enligt William Arthurs så görs en sammanställning av citatets historia i Cassell's Dictionary of Quotations, även den kommer fram till att det nog såg dagens ljus på 1940-talet.

Det kan nämnas att av Petronius arbeten är det bara Satyricon som finns kvar, och av den har i sin tur det mesta gått förlorat. Eftersom återstoden finns att hämta på Gutenberg så är det lätt att konstatera att citatet inte finns där. Det kan också nämnas att uttalandet verkar tyda på livserfarenhet av ett slag som vi inte känner till att Petronius Arbiter hade, nämligen av militära organisationer och omorganisationer. Om det stämmer att citatet i själva verket myntades i Tyskland strax efter kriget, så rör det sig nog om en lärd blinkning från en soldat som mycket väl kände till Petronius synnerligen slippriga, barnförbjudna och helt klart o-militäriska verk.

Referenser:
Jim Reeds: Petronius Arbiter, Time Traveller
William Arthurs: Bogus Quotations on the Internet
Nationalencyklopedin: Petronius

Tack till Kjell Strömberg som tipsade om den här faktoiden

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum