fler faktoider

fler faktoider

Morituri te salutant

Gladiatorernas pampiga hälsning till kejsaren - "de som skola dö hälsar dig"* - återfinns på summa ett ställe i källorna, nämligen i Suetonius biografi om Claudius (10 f.Kr - 54 e.Kr.). Den yttrades då nog inte av gladiatorer, och var alltså heller ingen standardfras. Vidare var visserligen Claudius "caesar" i betydelsen kejsare, men ordet som användes var imperator, och Julius Caesar hälsades veterligen aldrig på detta sätt. "Ave Caesar..." är sålunda apokryfiskt.

Episoden där hälsningen ingår är värd att återges; här min översättning efter två engelska:

Just innan han tömde sjön Fucinus på vatten, beskådade han ett sjöslag på den. Men när deltagarna† på fartygen ropade, "Hell kejsare, de som skall dö hälsar dig", svarade han "Eller inte", och sedan vägrade de att slåss, eftersom de menade att de blivit benådade. Han funderade då en stund över huruvida han skulle låta avrätta dem med eld eller svärd...

Even when he was on the point of letting out the water from Lake Fucinus he gave a sham sea-fight first. But when the combatants cried out: "Hail, emperor, they who are about to die salute thee," he replied, "Or not," and after that all of them refused to fight, maintaining that they had been pardoned. Upon this he hesitated for some time about destroying them all with fire and sword...

Övers. J. C. Rolfe (Loeb)

Naumachiariis, efter naumachia, fingerat sjöslag. Mest kända är de som iscensattes på Colosseum, men detta var alltså på en riktig sjö. Såvitt jag förstått så var det frågan om straffångar, inte gladiatorer.

Morituri te salutant betyder alltså "de som skall dö hälsar dig". Ibland ser man varianten morituri te salutamus, "vi som..." och det är också så det översatts av Thomson & Forester. Det förefaller att vara frågan om en språklig frihet snarare än textkritik (= man har kommit närmare den ursprungliga texten), för i originalet står det just salutant:

Quin et emissurus Fucinum lacum naumachiam ante commisit. Sed cum proclamantibus naumachiariis: "Have imperator, morituri te salutant!" respondisset: "Aut non," neque post hanc vocem quasi venia data quisquam dimicare vellet, diu cunctatus an omnes igni ferroque absumeret, tandem e sede sua prosiluit ac per ambitum lacus non sine foeda vacillatione discurrens partim minando partim adhortando ad pugnam compulit.

* Egentligen skulle man antingen iaktta verbens pluralformer: "De som skola dö hälsa dig", eller inte: "De som skall dö hälsar dig", men av någon anledning tycker jag att bastarden ovan ser bättre ut.

Referenser:
Pelle Holm, Bevingade ord: hell
About.com, Ancient History: Morituri te salutant = Those who (...) av sign. KL47 (sic)
Pontus Reimers, Grymhetens teater, rutan Trovärdig helhetskänsla, Populär Historia 7-8/2005
Suetonius, De vita caesarum: Claudius; The Life of Claudius övers. J. C. Rolfe
Suetonius, The lives of the twelve Caesars övers. Alexander Thomson & T. Forester, finns på Gutenberg

Tack till Ragnar Hult för latinskt tips

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum