fler faktoider

fler faktoider

Grouchos principer

"Those are my principles, and if you don't like them, I have others." - Groucho Marx..?

Visst kan Julius Henry Marx (1890-1977), väldigt mycket mer känd som Groucho, ha sagt eller skrivit ovanstående vid något tillfälle. Om det var i en film så borde det gå att hitta - men hittills verkar ingen ha rapporterat om något belägg. Om det var i ett brev, en intervju eller personlig konversation blir det genast svårare.

Då är det betydligt enklare att konstatera att han, oavsett allt annat, inte ens kan ha varit den förste att använda sig av formuleringen. Det räcker med ett enda belägg, som detta:

So, too, is the picture of the candidate who will go for any policy likely to get him votes, and who is like the man who said, "These are my principles, gentlemen, but if you don't like them they can be changed"

C. B. Roylance Kent (1893)

Här framgår också att citatet var känt sedant tidigare av åtminstone denne skribent. Tills något annat visats så utgår jag ifrån att det uttänktes allra senast 1893 av en anonym förmåga. Det är mycket möjligt att Groucho aldrig använde sig av det, om han ens hört talas om det, utan att de parats ihop senare av folk som helt enkelt tyckte att de passade ihop, att det var något som en sån som han skulle kunna, eller rentav borde, ha sagt.

Referenser:
Clement Boulton Roylance Kent, "Poetry and Politics", The Gentleman's magazine mars 1893, vol. CCLXXIV (Chatto & Windus), sid 249

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum