fler faktoider

fler faktoider

Jesuiterna

AMDG

Ändamålet helgar medlen

Jesuiternas valspråk känner de flesta till, fast det är kanske inte fullt lika många som vet att det är Till Guds allt större ära, på latin blir det Ad maiorem Dei gloriam vilket vid behov förkortas till AMDG. Att en officiell katolsk orden skulle ha "Ändamålet helgar medlen" som officiellt motto eller uttalad princip faller, om man tänker efter, på sin egen orimlighet.

Enligt Holm kan det spåras till 1801, då på tyska: das der Zweck das Mittel heilige förekommer i en uppräkning av fördärvliga jesuitiska moralprinciper. Det förekommer även i ett citat från Voltaire, men då utan anspelning på jesuiterna, vilket ju gör avsevärd skillnad. Att sammanhanget kan göra avsevärd skillnad även på andra sätt demonstreras i en hisnande härledning till en jesuitisk handbok från 1600-talet:

Ett otillräckligt stöd för att tillskriva jesuiterna en sådan moraluppfattning har hämtats från Hermann Busenbaum (död 1677), Medulla theologiae moralis, där man bl.a. finner satsen (6, Tract. 4.2, Dub. 2,1, § 8): Cui licitus est finis, etiam licent media (för den som har ett lovligt ändamål är också medlen lovliga), dock i ett sammanhang där endast etiskt fullt tillåtliga medel godtas (det är fråga om förspel till samlag mellan äkta makar).

Pelle Holm

Om jesuiterna finns det fler faktoider:

Jesuiternas lydnad mot påven och deras ställning som lärare och rådgivare vid furstehoven gjorde dem till reformationens farligaste motståndare. Många svenska katoliker i exil utbildades vid jesuitkollegier. På protestantiskt håll svartmålades jesuiter på ett sätt som ännu påverkar svenskarnas uppfattning om dem. Det bör därför nämnas att de inte befattade sig med inkvisitionen, att de inte förespråkade våld och att satsen "ändamålet helgar medlen" inte hör till J:s principer.

Nationalencyklopedin

Två exempel på nämnda svartmålning:

Messenius kände en rysning genomila sina leder. Huru hade icke tidens tand, årens erfarenhet och jesuitismens själamördande lära förändrat den fordom blomstrande gossens drag! [...]
[Pater Hieronymus:] Lär oss icke skriften att möta list med list i denna gudlösa tid; perinde ac serpentes estote, I skolen vara listige som ormar, den heliga jungfrun skall förlåta eder och kyrkan hugna eder med sin aflat, så snart I arbetat för hennes skull.

Zacharias Topelius, Fältskärns berättelser

Vad skulle vi ha att vänta av kung Sigismund, som inte endast själv är ond, utan låter regera sig av det djävulspartiet, de jesuiter, vilka har varit upphov till det tyranni som skett i Spanien, Frankrike och annorstädes?

Gustav II Adolf talar
till ständerna 1617

Att Societas Jesu skulle ha hållit, eller åtminstone varit involverade, i inkvisitionen, är en annan faktoid - läs mer om Jesuiterna och inkvisitionen.

Referenser:
Nationalencyklopedin: Jesuitorden (Per Beskow)
Pelle Holms Bevingade ord: ändamål
Citaten:
Ingun Montgomery, Gustav Adolf och religionen, i Gustav II Adolf (Livrustkammaren 1982), sid 64
Zacharias Topelius, Fältskärns berättelser, första cykeln, sid 308-309 (1899-1901)

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum