fler faktoider

fler faktoider

Die dummen Schweden

Allmänt uttryck i Tyskland, ev. sedan 30-åriga kriget

Avlivandet av denna faktoid inleds lämpligtvis med följande stycke:

Här uppe i Sverige upptäckte jag någonting märkligt. Nämligen: Alla tyskar säger allmänt, alltid och överallt "De dumma svenskarna".

Visste ni det? Inte jag heller.

Första gången jag hörde det, antog jag att det var ett misstag - en urspårad tankegång hos några få... men nej! Många svenskar intygar för mig: det är en allmän mening att det är ett tyskt bruk att tala om "dumma svenskar". Varifrån kommer det? Jag har aldrig i hela mitt liv hört något sådant.

Det är som synes skrivet av en utlänning, närmare bestämt en tysk, som i Sverige hittat åtminstone en märklig sed att beskriva för folket därhemma. Här är samma stycke i original:

Hier oben in Schweden habe ich etwas Merkwürdiges entdeckt. Nämlich: Alle Deutschen sagen allgemein, immer und überall: «Die dummen Schweden.»

Wußten Sie das? Ich auch nicht.

Als ich dies zum ersten Male hörte, hielt ich es für einen Irrtum – den abseitigen Gedankengang eines Einzelgängers... aber nein! Viele Schweden haben mir das bestätigt: es sei eine Art schwedischer Volksmeinung, daß es ein deutscher Volksbrauch sei, von den «dummen Schweden» zu sprechen. Woher mag das nur kommen? In meinem Leben habe ich so etwas noch nicht gehört.

Kurt Tucholsky (1929)

Nu en utvikning: Visste ni att danskarna kallas die dummen Dänen i Tyskland? Denna kunskap verkar inte vara fullt lika spridd i Danmark som den svensk-relaterade är i Sverige, men känt är det likafullt. En del menar att det var Hitler & co som myntade begreppet. Även om det naturligtvis är fullt möjligt att dessa sade något sådant någon gång, så lär de äldsta beläggen för att det faktiskt använts som uttryck komma från tyskar som vistades i Danmark i mitten av 1700-talet (vilket jag ännu inte är säker på; mer nedan). Något eget liv i Tyskland verkar det aldrig ha fått.

Tillbaka till Schweden: Det äldsta belägget som auktoriteten Pelle Holm uppger är från 1864 och skämttidningen Söndags-Nisse, nr 19 för året. Ett genomgående tema i numret är det idag tämligen bortglömda dansk-tyska kriget som då pågick som bäst, och tidningens tysk-fientliga inställning (ofta påfallande humorbefriad) går inte att ta miste på. Artikeln ifråga återger ett fiktivt tal hållet på en fiktiv "herrlig segerfest [för] alla här byggande och boende herrliga representanter af det herrliga tyska fäderneslandet, med anledning af den tyska "herrliga härens" herrliga seger vid Dyppel" (Dybbøl).

Jach köpte i Tyskland thette skräp för en schpottschtifver, und sålte thet här till de fåfängen und dummen Schweden för två-, tre- und firduppelt. Nu er jack en välmående und lycklig man - riddere af Vaseorden und hofleverantör, und for allt thette har jack i förste rummet att tacke vårt Tysklands egne särskilde Gott, som låtit mig födes tysk, videre min lille låte, som jach bevarar som en dyrbar familjeklenod, och slutligen de dumme pönder, som låtit lure sich!

Man kan diskutera i vilken mån tidningen blandat ihop sin anti-tyska hållning med antisemitism, för även om det fanns tysktalande gårdfarihandlare i Sverige vid den här tiden så var samtliga judar. Intrycket att så skett förstärks av talarens ursprung (Hohenzollern-Hechingen i sydvästra Tyskland, varifrån många av de nämnda knallarna kom), att man förlagt det hela till en festlokal med det judiskt klingande namnet "Davidsons södra paviljong" (som visserligen finns i verkligheten), liksom den utpräglade "svyska" (svensk-tyska) som var typisk för tidens skämt om judar.

Kan även nämna att die dummen Dänen nämns i samma text:

Det er för närvarande Danmark, som Tysklands välsignebringende virksamhet gäller, ehuru die dummen Dänen icke förschtå sin egen lycke; men Tysklands rättfärdige sak går framåt och die Eroberung der Düppeler-Schanzen ["erövrandet av Dybbøls skansar"] visar att Tysklands egne särskilde Gott schtår på dess side!

Uppgiften att die dummen Dänen stammar från mitten av 1700-talet kommer från boken Bevingat (Hallengren et al, 2001). Någon källa uppges inte. Jag lutar f.n. åt att källan i själva verket är 1864 års Söndags-Nisse, och att man blandat ihop seklerna. Den som vet bättre får gärna höra av sig.

Oavsett om tidningen myntade eller bara förmedlade uttrycket så hade det åtminstone slagit rot ordentligt när skribenten och samhällskritikern m.m. Kurt Tucholsky beskrev det. Han var född 1890 i Tyskland, kom till Sverige 1929, och skrev som synes sin betraktelse samma år.

Jämförelserna mellan de "danska" och "svenska" uttrycken är självklara: I båda fallen har man ett uttryck på tyska, som man antar är vanligt i Tyskland, när det i själva verket har helt obetydlig spridning utanför det egna landets gränser - hur många svenskar känner t.ex. till die dummen Dänen? I båda fallen har man försökt att koppla ihop resp. uttryck med det senaste större mellanhavandet länderna emellan, vilket i båda fallen slagit rejält fel, om än åt olika håll.

En mycket intressant teori (fast svår eller kanske omöjlig att bevisa) är att uttrycket har någon koppling till det ungerska buta svábok = dumma Schwaber, på tyska die dummen Schwaben, ett uttryck som verkligen varit och är i levande bruk. Det användes ursprungligen om donauschwaberna, en tysk minoritet (som inte var så haj på ungerska) från Schwaben som levde i bl.a. södra Ungern från 1700-talet fram till slutet av andra världskriget. Där finns, tyvärr, den nära relation som öknamn kräver, men som saknas i de danska och svenska exemplen. (Även andra folkgrupper i området kallades "schwaber".)

Till och med de lokala makthavarna, förvisso inga ljus i vare sig förvaltning eller pedagogik, talade om och till oss - liksom man gjorde i resten av landet - som de dumma schwaberna.

Selbst unsere Dorfpotentaten, gewiss keine Leuchten in der Verwaltung geschweige denn in der Pädagogik, sprachen über und von uns - wie landesüblich - von den dummen Schwaben.

Cornelius Mayer

En petitess i sammanhanget är att den grammatiskt korrekta formen av det "svenska" uttrycket är die dummen Schweden och ingenting annat.

Referenser:
Pelle Holm, Bevingade ord
Hallengren, Hellquist & Hellsing, Bevingat (Albert Bonniers, 2001)
Kurt Tucholsky, Die ›dummen‹ Schweden
Söndags-Nisse, Krönika, "Söndagen den 8 Maj 1864" (nr 19)
Wikipedia (ty): Schwaben
Hans Gehl, Die Bedeutung Donauschwäbischer Symbole - på tyska om donauschwaberna
Cornelius Mayer, Die unterdrückung unserer deutschen kultur in Ungarn - d:o

Tack till prof. Helmut Müssener för ovärderlig
hjälp med knäckandet av denna faktoid

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum