fler faktoider

fler faktoider

Navigare necesse est

Navigare necesse est, vivere non est necesse! - Att segla är nödvändigt, att leva är icke nödvändigt! Man riktigt känner de salta vindarna rufsa om håret, och allt sånt där - men det bevingade yttrandet gjordes icke som en kärleksförklaring till sjölivet, eller för att beskriva Medelhavets betydelse i Riket eller så, utan var en bister order.

Året är 56 f.Kr. Rom styrs av triumviratet Pompejus - Julius Caesar - Crassus. Caesar är upptagen med sina galliska krig, och på hemmaplan har Pompejus fått uppgiften att fylla på förråden med spannmål, som är på upphällningen.

Sedan han fått ansvar för administrationen och hanteringen av spannmål, sände han iväg sina agenter och vänner åt alla håll, samtidigt som han själv seglade till Sicilien, Sardinien och Afrika, och samlade ihop stora mängder spannmål. De skulle just sätta segel då en kraftig storm bröt ut på havet, och fartygens kaptener tvekade. Då gick Pompejus själv ombord och gav order om att lätta ankar, och ropade med hög röst: "Att segla är nödvändigt - att leva är icke nödvändigt.".

Plutarchos

Vad beträffar platsen för yttrandet så finns varierande uppgifter, men utifrån Plutarchos (vars beskrivning av skeendet alltså är den enda vi har) verkar det rimligt att Pompejus befann sig på den sistnämnda platsen - provinsen Afrika, dvs. Kartago i dagens Tunisien - och stod inför den sista etappen när den dödsföraktande ordern gavs.

För det är, tyvärr, just så det bevingade uttrycket skall tolkas, åtminstone i sitt ursprungliga sammanhang. Pompejus var nog inte lika intresserad av den hotande svälten som hans enastående maktposition, som ju var lika hotad som vanligt, och att han inte skulle ha mycket att hämta i ett Rom som svälter p.g.a. honom. En flotta fullastad med spannmål är hans politiska framtid - då kan man riskera några sjömäns liv.

Den mest kända engelska översättningen gjordes av Bernadotte Perrin i Loebs utgåva, där står det just "To sail is necessary; to live is not." Cloughs översättning till det indirekta citatet "that there was a necessity to sail, but no necessity to live" låter som ett mindre förtäckt hot, även om det är mindre troget det grekiska originalet.

För vad språket beträffar så skrev greken Plutarchos naturligtvis på grekiska. Oavsett om Pompejus gav sin order på latin eller grekiska - det är inte självklart vilket - så är alltså ett av de mest berömda latinska citaten en översättning.

Πλειν αναγκη, ζην ουκ αναγκη

Πλουταρχος

Det kan även nämnas att Plutarchos skrev ned det hela ca. 150 år efter att Pompejus gått bort; om traditionen hållit hans order vid ordagrant liv är en öppen fråga.

Referenser:
Nationalencyklopedin: navigare necesse est, vivere non est necesse
Hellsing et al, Bevingat (Albert Bonniers 2001): segla
Pelle Holm, Bevingade ord: segla
Plutarch's Lives (Harvard University Press 1918), sid 246

Tack till Karin Lundkvist för det grekiska citatet

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum