fler faktoider

fler faktoider

De man inte får kritisera

De man inte får kritisera

To determine the true rulers of any society, all you must do is ask yourself this question: Who is it that I am not permitted to criticize?

För att ta reda på vilka som verkligen härskar över ett samhälle, behöver du bara ställa dig denna fråga: Vem är det som jag inte får kritisera?

Kevin Alfred Strom (1993)

Citatet tillskrivs som regel Voltaire. Något belägg för citatet i hans skrifter har ingen ännu funnit. För äldsta (veterligen) belägg får vi gå till ett helt annat ställe.

Kevin Strom (f. 1956) "anses vara en av de främsta amerikanska förkämparna för vitas intressen", som hans trosfränder på Metapedia formulerar det. Citatet fanns i en artikel rubricerad "All America Must Know the Terror That is Upon Us" i tidningen National Vanguard, som enligt egen uppgift "provides the information and the insights that White America's future leaders will need to guide our nation through the dangerous, revolutionary times ahead."

När citatet används så kan olika grupper avses, till exempel muslimer, feminister eller judar.

När citatet myntades var det judarna som avsågs. Här är texten som följer efter citatet:

We all know who it is that we are not permitted to criticize. We all know who it is that it is a sin to criticize. Sodomy is no longer a sin in America. Treason, and burning and spitting and urinating on the American flag is no longer a sin in America. Gross desecration of Catholic or Protestant religious symbols is no longer a sin in America. Cop-killing is no longer a sin in America - it is celebrated in rap "music." The degradation of beautiful young girls in disgusting pornography is no longer a sin in America. The killing by the multiple millions of the next generation in the womb is no longer a sin in America. But anti-semitism is the ultimate sin in America.

Strom har själv beklagat ("I'm often misquoted") att detta hans citat finns i en mängd versioner, såväl i tryck som på nätet, "some of them probably more elegant than my original". Att det felaktigt tillskrivs Voltaire nämner han inte uttryckligen, men man lugnt utgå ifrån att det inte hade blivit i närheten lika spritt om folk var ordentligare med att ange källa.

När den felaktiga tillskrivelsen uppstod är inte helt lätt att avgöra, trots att vi rör oss i internetåldern; det förefaller att vara hitom år 2000. Det vann ordentlig spridning från 2012.

Här är för övrigt en illustration från ca 1912 som kritiserar barnarbete.

Child Labour Employer (ca 1912)

Se även Voltaire-klassikern "Jag delar inte din åsikt, men ..."

Referenser:
Kevin Strom: All America Must Know the Terror That is Upon Us, National Vanguard 14 augusti 1993

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum