fler faktoider

fler faktoider

640 kB

[ This text is also available in English ]

Bill Gates sade 1981 att "640 kB borde räcka för vem som helst" ("640 k ought to be enough for anyone")

Bakgrunden är denna: Länge kunde en PC med MS-DOS av tekniska skäl (som t.ex. vad de aktuella processorerna klarade av) hantera max 1 Mb minne, dvs. 1024 kB, varav 384 kB var reserverade för systemet och 640 kB fanns kvar till användarens program. Detta var ofantligt mycket i början av 80-talet - och kostade ofantligt mycket pengar!* - varför den till en början sågs som en teoretisk och inte praktisk gräns; men bara några år senare så fick man börja utveckla diverse knep för att gå runt den. Nu är det där historia, men mången utvecklare (inkl. undertecknad) har svurit över de komplicerade nödlösningarna under årens lopp och önskat att man tagit till rejält när man hade chansen. Som 16 Mb. Eller 64 Mb, eller... Med 32 bitars adressutrymme så kan man utan trixande hålla reda på 4 Gb RAM, och hur länge räcker det?

Saken är den, att det varken var första eller sista gången dylika gränser sattes; alla system som hanterar minne, eller andra ting som adresseras, har inbyggda gränser för hur mycket som kan adresseras, någonstans måste gränsen sättas, och då sätter man den på en nivå som vid den aktuella tidpunkten förefaller mycket väl tilltagen. Men det är inte detsamma som att man är övertygad om att gränsen kommer att vara tillräcklig för all framtid. (Ett liknande exempel är att Macintoshens operativsystem från början hade utrymme för 128, säger etthundratjugoåtta, olika typsnitt - inte installerat på en dator utan överhuvudtaget, på all världens Macar. Detta faktum är inte fullt lika känt som 640 kB-uttalandet.)

Det är på det sättet som Bill Gates resonerar när han uttryckligen förnekar citatet:

I've said some stupid things and some wrong things, but not that. No one involved in computers would ever say that a certain amount of memory is enough [...] But even 32 bits of address space won't prove adequate as times goes on [...] Meanwhile, I keep bumping into that silly quotation attributed to me that says 640 k of memory is enough.

Bill Gates

Det påstådda citatet liknar ju en ursäkt, och många har för sig att begränsningen var Microsofts fel, men vad jag har funnit så låg den i hårdvaran; andra operativsystem (som t.ex. DR-DOS, och vad de nu hette) hade samma begränsning, men det var inget större problem i deras fall eftersom de ändå inte användes i någon särskild omfattning.

Det var först när Intel lanserade processorn 80386, som hade stöd för 32 bitars adressering, som man kunde börja arbeta på en ordentlig lösning (4 Gb) som räckte för överskådlig tid framåt. Och sedan var det dags för processorer med 64 bitar, som utan krångel kan använda så mycket minne att jag var tvungen att slå upp termen: 16 exabyte, det är 16 miljarder gigabyte.

Även om många tror, och vill tro, att Bill verkligen sagt något så korkat kortsiktigt en gång i tiden så hänför jag det ändå till faktoidernas värld, till motsatsen bevisats - för än så länge har ingen kunnat visa exakt när eller var uttalandet faktiskt gjordes, utan egendomligt nog bara att det gjordes just 1981.

* Prisexempel från USA: En IBM PC med 64 k RAM, dubbla 5 1/2"-drivar, monokrom skärm, skrivare och lite plock kunde gå för $5250, och 256 k extra RAM $750; en ny Toyota Starlet kunde gå på $5136.

Referenser:
Wikiquote: Bill Gates har länkar till artiklar där citatet förnekas
The PC Guide, Conventional memory
Imran On Tech: Did Bill Gates say the 640k line? med ett intressant fynd

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum