fler faktoider

fler faktoider

"Mandelas" tal

Det vi fruktar mest är inte att vara otillräckliga. Det vi fruktar mest är att vi har omätliga krafter.

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.

Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest. Vi frågar oss, vem är jag att vara briljant, underbar, begåvad och fantastisk? Men hur skulle du kunna vara något annat?

It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be?

Du är ett av Guds barn. Världen är inte behjälpt av att du låtsas vara obetydlig. Det finns inget upplyst i att krympa, så att andra människor i din närhet slipper känna sig osäkra.

You are a child of God. Your playing small doesn't serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you.

Vi är skapta för att briljera, så som barn gör. Vi är födda för att förverkliga den Guds härlighet som finns inom oss. Den finns inte bara i några av oss, den finns i alla. Och när vi låter vårt eget ljus skina, ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma.

We are all meant to shine, as children do. We are born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.

När vi har frigjorts från vår egen rädsla, frigör vår närvaro automatiskt andra.

As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

Marianne Williamson

Ovanstående text tillskrivas ofta Nelson Mandela, närmare bestämt skall den ha varit en del av hans installationstal som nybliven president 1994. Det är fel. Den kommer från Marianne Williamsons A Return to Love: Reflections on the Principles of A Course in Miracles (1992), och har veterligen aldrig använts av Nelson.

Daniel Ngwepe, a spokesman at the South African Embassy in Washington, says he has been trying to set people straight since the words were posted on the Internet and attributed to Mr. Mandela's 1994 inaugural address.

New York Times, 3 juni 1998

Följande artikel (tillgänglig på nätet) beskriver filmen Akeelah and the Bee där citatet hade en central roll - och en viktig poäng var att det kom från Sydafrikas svarte frihetshjälte. En vecka innan klippningen skulle vara färdig fick man nys om hur det egentligen låg till, varvid frenetiskt fixande tog vid. (Spelling-bee = stavnings-tävling.)

The African National Congress, the South African political party with which Mandela is affiliated, is aware that Williamson's quote has been attributed to the former president.

However, "it's not found in any of Mandela's speeches," said ANC spokesman Donovan Cloete, by phone from South Africa. He's not sure how the quote might have been attached to Mandela.

On the phone from her home in Michigan, Williamson says she is humbled that so many people are affected by her words.

Matt Ehlers, The News & Observer, 5 maj 2006

Icke desto mindre var det inte svårt att hitta ett exempel (från 2002) där en gammal kämpe tar farväl av sitt parti med ett citat som avfärdats fyra år tidigare:

I want to thank Nelson Rolihlahla Mandela who said in his inauguration speech in '94: "As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others". Your life serves as example and inspiration.

Pregs Govender

Nelson Mandela
Mandela

Marianne Williamson
Williamson

Man kan fråga sig om dikten (eller vad man skall kalla det) hade blivit tiondelen så spridd om inte någon någonstans fått infallet att sätta ett annat namn under den. Helt säkert är svaret nej - folk föredrar klokskaper tillskrivna välkända (och framför allt goda) namn, vilket nog inte enbart beror på att dessa är lättare att komma ihåg, utan även för att citaten därmed förses med associationer som de inte hade kunnat få på något annat sätt. För nog får en text om rädsla, frihet och inre ljus en djupare innebörd när det tillskrivs en aktad frihetskämpe, som tillbringade ett kvarts sekel i ett eländigt fängelse, än när det tillskrivs en new age-stjärna med miljoner sålda bli-en-bättre-människa-böcker, som på sin hemsida skriver saker i den här stilen:

Every morning, visualize and pray for divine right order: If you are a teacher, for instance, bear witness with your inner eye to an angel, or Jesus, or Buddha, wrapping his arms around every child in your class, then allow your mind to hold that image for five minutes or more. See God's Light around your coworkers, your neighbors, your children, your spouse. Whatever it is you will be doing with your day – whatever your workplace or activity – consciously bless the people you'll meet, as well as those you don't even know. Remember to include those you don't like as well as those you do. Allow yourself to imagine, while in a prayerful, meditative state, the life you most long to experience. Then bless that image, and surround it with light.

Marianne Williamson

Men ändamålet helgar medlen, som det heter i en annan faktoid; om någon blir hjälpt av ett inspirerande citat, så är det väl vackert så, vem det än tillskrivs.

  - Orden på kursgårdens tavla kom rätt i tiden för mig. Jag började förstå att min styrka inte är ett hot eller något skrämmande, och att bara den som ärligt vågar visa vem man är kan bli en fri människa.

Filippa K om "Mandelas" citat

Relaterat: Nelson Mandela föddes Rolihlahla Mandela. Läs mer om Nelson Mandelas namn.

Referenser:
Matt Ehlers: "Light from an unexpected source", The News & Observers, 5 maj 2006
Quoting Mandela, but for One Problem, New York Times, 3 juni 1998
*Thomas Lerner, "I dag är Filippa Knutsson inte rädd längre", Dagens Nyheter, 27 juni 2007
*Dr. Richard Bellamy, Prosperity and Abundance på Williamsons hemsida (påstår felaktigt att Mandela citerade MW)
Tal hos ANC, www.anc.org.za
Nelson Mandela talar i Kapstaden den 9 maj 1994
Nelson Mandela talar i Pretoria den 10 maj 1994
Nelson Mandela talar lite varstans 1994 ifall någon vill gräva på allvar
*Pregs Govender använder ett felaktigt citat 30 maj 2002

Tack till Viktoria Olausson som tipsade om den här faktoiden

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum