fler faktoider

fler faktoider

"Close your eyes and think of England"

Viktoriansk sexualupplysning

Några olika varianter cirkulerar. Vad källan beträffar behöver man inte leta länge för att komma fram till nedanstående utdrag, som även det cirkulerar i några olika varianter:

I am happy now that Charles calls on my bedchamber less frequently than of old. As it is, I now endure but two calls a week and when I hear his steps outside my door I lie down on my bed, close my eyes, open my legs and think of England.

Detta skall vara ett citat ur en dagbok, i åtminstone en källa (Jonathan Gathorne-Hardy, The Rise and Fall of the British Nanny, 1972), tillskriven en lady Hillingham; året skall ha varit 1912. Bortsett från att det årtalet inte inträffade under Victorias era (1837-1901) så är problemet att någon sådan lady inte finns.

Det närmaste man hittat är en lady Alice Hillingdon. Citatet tillskrivs därför henne i några källor, t.ex. Eric Partridge, Catch Phrases (1985). Huruvida denna lady skrivit något sådant i sin dagbok, eller om hon skrev dagbok över huvud taget, är emellertid okänt. Hon förefaller helt enkelt att ha hamnat i citatböckerna utan egen förskyllan.

Det äldsta belägg jag själv har hittat är en recension från 1955 av en bok The Notebooks of Major Thompson, "which is a Frenchman's idea of a Briton's idea of France", och utan att ha läst boken i sig så är det uppenbart att det är en satir, inte en dokumentär.

The major's first wife, Ursula, was a British horsewoman with a face like a mare, feet like briefcases and that aversion to sex which most Britons have had since they became neighbors of the French. "Do as I did," Ursula's mother advises, "just close your eyes and think of England!"

Time, 26 september 1955

Det kan även nämnas att Time är den amerikanska veckotidningen, inte engelska The Times; att Pierre Daninos böcker sålde i hundratusentals exemplar; och att boken ovan snart nog (just 1955, filmen lanserades något senare i USA) blev filmad: The Diary of Major Thompson i England, medan den i USA (där majoren inte var lika känd) fick heta The French They Are a Funny Race. Här ett utdrag ur recensionen, och observera särskilt "now-familiar" och "comic" - välkänd, men inte på allvar!

There is a marvelous visual essay on the ricochet principle in Gallic traffic, and the now-familiar comic scene in which a British mother gives her daughter some moral aspirin on her wedding night: "I know, my dear, it's disgusting. But... just close your eyes and think of England!"

Time, 27 maj 1957

Lesley Hall, från vilken jag även fått hänvisningen till Gathorne-Hardy (1972), har hittat ett belägg för uttrycket från 1940. Att det är samma år som lady Hillingham ovan gick bort torde vara ett rent sammanträffande (hon var förresten 55 år 1912). Sammanhanget är också ett annat. Som det står verkar det inte osannolikt att det går tillbaka på ett äldre talesätt, men några belägg för ett sådant har, som sagt, inte gått att uppbringa.

Their attitude is fittingly illustrated by the reply of the woman who, endeavouring to enlighten her daughter how she herself had managed to survive the horrid ordeal, replied that she just closed her eyes and thought of England.

Dorothy Thurtle, Abortion: Right or Wrong? (1940)

Jag är f.n. av den åsikten att uttrycket visserligen inte myntades av Daninos (även om det hade varit fascinerande om uttrycket haft franska rötter), men att det fått sin stora spridning via honom. Det har definitivt aldrig varit något moderligt råd i allmänt bruk.

Relaterat: Viktorianska möbelkjolar

Referenser:
Nigel Rees, Dictionary of phrase & allusion: close your eyes [...] (Bloomsbury 1991)
Entente Un-Cordiale, Time, 26 september 1955
The New Pictures, Time, 27 maj 1957
imdb.com: Carnets du Major Thompson, Les
Lesley Hall, Victorian sex factoids: 'Thinking of England' - mer att läsa!

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum