fler faktoider

fler faktoider

"Allt som går att uppfinna är uppfunnet"

[ This text is also available in English ]

"Allt som kan uppfinnas är nu uppfunnet och därför är det lika bra att lägga ner patentverket"
Charles H. Duell, chef för amerikanska patentverket, år 1899

Att en chef för ett verk skulle tala för det egna verkets nedläggning är ju i sig en orimlighet - men här följer ändå ett sammandrag av artikeln i Dagens Forskning:

Denna faktoid kan möjligen spåras ända tillbaka till 1837, då en anställd vid patentverket i en påhittad nyhetsnotis skulle ha lämnat sin tjänst därför att intet återstod att uppfinna. Den kan också härröra från en rapport som den dåvarande patentchefen Henry Ellsworth lämnade till kongressen år 1843: "Utvecklingen är nu så snabb att den närmast verkar otrolig och tycks förebåda en era när utrymmet för förbättringar tagit slut." Detta var dock ett retoriskt grepp i ett längre resonemang som tvärtom syftade till att understryka den snabba tillväxten i antalet patent, år från år.

Skämtet från 1837 alt. Henry Ellsworths uttalande från 1843 tycks alltså ha lyfts ut ur sitt sammanhang och i mytens senare form dessutom tillskrivits Ellsworths efterträdare Charles Duell. Det finns inga som helst rapporter eller uttalanden från den senare som underbygger faktoiden. Tvärtom - Duell prognostiserar för år 1899 en tillväxt med 3000 patent jämfört med året innan, och han kunde det året räkna till nästan sextio gånger fler ansökningar än år 1837.

Bengt-Arne Vedin

Inget som helst belägg för 1899 års citat har heller kunnat uppvisas.

Charles H. Duell
Charles H. Duell

Charles H. Duell hade en helt kort karriär som Commissioner of Patents. Han blev föreslagen i januari 1898 och sade upp sig i mars 1901; att problemet inte var faktisk eller prognostiserad arbetsbrist, utan snarare det omvända, framgår av en notis rörande uppsägningen:

Mr. Duell's purpose in resigning is said to be that he may be able to devote his entire time to his patent business. The salary of the Commissioner of Patents is $5,000 a year, but Mr. Duell's patent practice, when he is able to give it his entire attention, is understood to be considerably above that figure, so that there is no financial consideration which would warrant him in retaining the office.

New York Times, 30 juli 1900

Perioden utmärktes dessutom av teknisk optimism och framåtanda. Det påstådda citatet är helt enkelt så fel det kan bli.

It is no longer true that "Science moves but slowly, creeping on from point to point." For centuries it crept; then it marched, then ran, and now it flies on the wings of the lightning. A new year means a new world.

Ledare i New York Tribune, 1 januari 1880

Men visst har liknande saker tänkts, sagts och skrivits under åren.

Depositis autem operibus et machinamentis, quorum expleta iam pridem inventione nullam video ultra artium materiam

Jag tänker avfärda alla idéer om nya krigsredskap och maskiner. Uppfinningen av dem har nått sin kulmen och jag hyser inga förhoppningar om att de ska kunna förbättras ytterligare.

Julius Frontinus, militärteoretiker
och ståthållare i Britannien 74-78 e.Kr.

Referenser:
Samuel Sass, "A Patently False Patent Myth still! [...]", Skeptical Inquirer, May-June 2003
Bengt-Arne Vedin i Dagens Forskning 10 juni 2002
"Duell at the White House", New York Times, 20 januari 1898
"Mr. Duell will resign", New York Times, 30 juli 1900
"Commissioner of Patents resign", New York Times, 15 mars 1901
Julius Frontinus citat
Peter James & Nick Thorpe, Uppfinningar (Bonnier Alba 1996), sid 107
Sextus Julius Frontinus, Stratagemata liber III - engelsk översättning av Charles E. Bennett

Tack till Erik som påminde mig om Julius Frontinus citat

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum