fler faktoider

fler faktoider

Sokrates om ungdomen

Våra dagars ungdom älskar lyx. Den uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, har ingen respekt för äldre människor och pratar när den borde arbeta. De unga reser sig inte längre upp när äldre personer kommer in i ett rum. De säger emot sina föräldrar, skryter på bjudningar, glufsar i sig efterrätten vid matbordet, lägger benen i kors och tyranniserar sina lärare.

Sokrates? Knappast!

Från Sokrates själv finns inga texter bevarade. Det mesta av hans utläggningar har nått oss via Platons dialoger; i vilken mån teser tillskrivna den förre snarare kommer från den senare är källa till ändlös filosofisk huvudvärk, men en sak är säker, och det är att man får leta förgäves efter citatet, såväl hos Platon som hos Xenofon m.fl. källor.

Åtminstone som det står skrivet ovan - vidgar man sökandet till uttalanden om ungdom & uppfostran lite mer i allmänhet så kan man hitta följande i Platons Staten (Sokrates beskriver idealstaten med Adeimantus som välartad opponent):

När däremot gossarna ha gjort en god början redan i sina lekar och sedan med musikens hjälp ha fått vana vid en god ordning, så följer dem denna vana i allt - alldeles på motsatt sätt mot i förra fallet - samt växer och utvecklas; och den återupprättar därmed i staten vad som förut var fallfärdigt.

Det är sant.

Därvid återfinna de också, fortsatte jag, sådana plägseder, som anses mindre viktiga och som deras föregångare hava fullständigt lämnat åt glömskan.

Vilka menar du?

Jo, följande: att de yngre bör iaktta en passande tystnad i de äldres närvaro, stiga upp för dem och lämna dem plats, ha omvårdnad om sina föräldrar; vidare iakttaga vissa regler angående hårets klippande, kläder, skodon, hela sitt uppträdande samt allt annat dylikt. Eller tror du det ej?

Jo.

Men det vore nog enfaldigt att lagstifta om sådant. Dylik lagstiftning förekommer väl ej heller, och några påbud i den vägen - i ord eller skrift - skulle ej kunna bli bestående.

Naturligtvis icke.

Sokrates enligt Platon

1966 användes det justerade citatet av Amsterdams borgmästare Gijsbert van Hall*, vilket nämndes i förbigående i pressen.

New York Times 1966-04-03: Socrates quote
New York Times, 3 april 1966

Den 15 april 1966 publicerade Forbes en artikel av Malcolm S. Forbes om ungdomar, där citatet nämndes (har inte sett denna artikel, men eftersom Malcolm själv var 18 år vid tillfället antogs han väl ha koll på ämnet). I samma nummer nämndes även att redaktionen gjort vad de kunnat för att hitta källan, men misslyckats. (När van Hall tillfrågades uppgav han sig ha sett det i en bok vars titel han inte mindes.) Man utgick därför ifrån att citatet var falskt, något som givetvis inte hindrade dess spridning.

Den äldsta källa man hittat är Personality and Adjustment från 1953, av William L. Patty and Louise S. Johnson. Även om citatet verkar ha blivit riktigt känt i slutet av 60-talet fanns det alltså i cirkulation tidigare, t.ex. här:

In another new book, The Intelligent Parents' Guide to Teen-Agers (228 pp.; Paul S. Eriksson, Inc.; $3.95), Author Thelma C. Purtell, a Manhattan-based housewife with a Midwestern upbringing, quotes an old hand on an old problem: "Our youth now loves luxury. They have bad manners, contempt for authority, disrespect for older people. Children nowadays are tyrants. They no longer rise when their elders enter the room. They contradict their parents, chatter before company, gobble their food and tyrannize their teachers." The author, Mrs. Purtell points out with undisguised glee, is Socrates, and the time some 2,400 years ago.

Time, december 1961

Notera att citatet som jag fann det var utan barn-är-tyranner-påståendet. Istället hade det fått benen-i-kors-påståendet, och maten hade preciserats till efterrätt. Sådana variationer kan tyda på att man förlitat sig på varandras citat, som varierats lite varje gång de återgetts och/eller översatts, snarare än på en antik källa; alla problem med textkritik och översättningar till trots så tenderar dessa ändå att vara långt stabilare än ryktesvägen.

* Det kan nämnas att van Hall fick avgå 1967 efter att ha misslyckats med att stävja den anarkiströrelse med Provos, provokatörer (deras egen beteckning), som härjat i staden.

Referenser:
*J. B. Holmgård, All världens citat (Trevi 1995), sid 352 (det felaktiga citatet)
Platon, Staten (Nya Doxa 1993, faksimil; Albert Bonnier 1922), sid 150 (bok IV) övers. Claes Lindskog
A Dictionary of Quotations: Quote 195
Google answers: "The trouble with youngsters today..."
*Edward Cowan, Young Dutch Rebels Seek Civic Action, New York Times 3 april 1966
*Be Nonchalant, Time 1 december 1961

Tack till Dan Jesmin som googlade fram Gijsbert & Forbes

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum