fler faktoider

fler faktoider

En händelse som ser ut som en tanke

Om tronen och riket besluta de mäktige efter tillfälliga intresssen, och genom sådana knytes även de tre nordiska rikenas bekanta förening: en händelse, som ser ut som en tanke. Men vad en sådan förening var eller kunde bliva, därom förmärkes ingen slags aning varken hos stiftarna eller någon annan, varföre unionen blott är ett stort namn, som gått förbi utan begrepp.

Erik Gustaf Geijer

Uttrycket används ofta med en sorts ironisk betoning så att betydelsen blir "något som ser ut som en slump, men som nog var planerat". Men när Geijer myntade det i Svenska folkets historia (1832) om Kalmarunionen, så var det i motsatt betydelse: "något som ser ut att vara planerat, men som i själva verket var en slump".

Eftervärldens omdömen om [drottning Margaretas] ställning till den nordiska enhetstanken ha varit mycket olika under skilda tider. Geijer uppfattar de tre ländernas sammanslutning endast som "en händelse, som såg ut som en tanke".

Nordisk Familjebok

Men dessa dikter måste falla för en nyare tids forskning, så att till exempel drottning Margaretha, som levde under renässsansen, måste räknas till de mindre andarne, då hon prejade adeln för att rikta prästerna och själv gjorde sig till nunna i Vadstena, varförutom Kalmarunionen icke får betraktas som hennes verk, utan många omständigheters, "en händelse som såg ut som en tanke", efter vad Geijer påstår.

August Strindberg

Idag används uttrycket förvirrande nog med båda betydelserna. Ibland är det uppenbart vad som menas, ibland inte. Några citat där såväl graden av osäkerhet som den mest troliga betydelsen varierar:

Det är en händelse som ser ut som en tanke att samtidigt som Burma gör uppror mot en diktatur går Ukraina till val.

DN

En händelse som ser ut som en tanke: dagen efter presskonferensen på regeringskansliet, då kulturministern slog fast att varje program som sänds i SVT måste kunna definieras som public service, kommer beskedet om att SVT stoppar det omdebatterade "Ballar av stål".

SvD

[Dikten] framfördes i kyrkan därstädes, inte i någon av det nya samhällets offentligheter. Detta är en händelse som ser ut som en tanke. Thoursie har djupa rötter i den kristna traditionen – han är uppväxt i en frikyrklig miljö – och hans poesi kan vara svår att förstå utan kunskaper om de bibliska berättelserna och kristendomens föreställningar om den ursprungliga lustgården och det kommande paradiset.

Aftonbladet

Det är en händelse som ser ut som en tanke att jag som riksdagsledamot i dagarna fått motta en liten skrift med titeln Platt skatt och medborgarmakt.

Bengt Silfverstrand (s) talar i riksdagen

Referenser:
Pelle Holm, Bevingade ord: tanke (Bonniers 1995)
Nordisk Familjebok (1912): Margareta Valdemarsdotter
August Strindberg, Samlade skrifter: Likt och olikt (1912-1921)
"På historiens sida" (ledare), Dagens Nyheter den 1 oktober 2007
Martin Jönsson: "SVT kan inte göra Strix till syndabock", Svenska Dagbladet den 1 juni 2007
Bengt Silfverstrand (s), anförande 72 i riksdagens snabbprotokoll, torsdagen den 18 oktober
Magnus Ringgren: "Ut – ur marknadens tyranni", Aftonbladet den 28 oktober 2004

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum