fler faktoider

fler faktoider

Sherlock Holmes

Mössan

Den karakteristiska mössan, en s.k. deerstalker, som gör att man känner igen honom direkt finns inte beskriven i någon av Conan Doyles texter. Den är illustratören Sidney Pagets verk, troligen en tolkning av den "travelling-cap" som nämns nedan, och har sedan använts i otaliga filmer.

Sidney Paget illustrerar scen i 'Silver Blaze'
"Holmes gave me a sketch of the events."
(Ill. Sidney Paget)

And so it happened that an hour or so later I found myself in the corner of a first-class carriage flying along en route for Exeter, while Sherlock Holmes, with his sharp, eager face framed in his ear-flapped travelling-cap, dipped rapidly into the bundle of fresh papers which he had procured at Paddington. We had left Reading far behind us before he thrust the last one of them under the seat, and offered me his cigar-case.

Conan Doyle, Silver Blaze (1892)

Pipan

Holmes rökte pipa; de som finns omnämnda i Conan Doyles texter är lerpipa och briar (sistnämnda är en sorts trä, och det absolut vanligaste materialet för åtminstone dagens pipor). Den pip-form man förknippar med Holmes kallas calabash, med stort huvud och rundade former (det är samma ord som "kalebass", man har också använt denna växt för att tillverka pipor). Att han någonsin nyttjade just en sådan står ingenstans.

En teori är att den introducerades av den amerikanske skådespelaren William Gillette. Han började spela Holmes omkring år 1900, först på teaterscenen och senare på film. Han skrev även två egna Holmes-pjäser.

Det har hävdats att om man i en pjäs eller film har att säga sina repliker med en pipa i mungipan, så är det enklare med en böjd modell än en rak. Jag har ännu inte tagit ställning till detta påstående.

"Elementärt, min käre Watson"

Citatet i just exakt denna form - "Elementary, my dear Watson" - finns inte i någon av Conan Doyles texter, även om Holmes använder såväl uttrycken "Elementary" som "dear Watson" var för sig.

"I have the advantage of knowing your habits, my dear Watson," said he. "When your round is a short one you walk, and when it is a long one you use a hansom. As I perceive that your boots, although used, are by no means dirty, I cannot doubt that you are at present busy enough to justify the hansom."

"Excellent!" I cried.

"Elementary," said he.

Conan Doyle, The Adventure of the Crooked Man (1893)

Enligt hemsidan AskOxford (som drivs av Oxford University Press) så myntades den kända apokryfiska versionen av P. G. Wodehouse (kanske mest känd för historierna om Jeeves och Wooster) i Psmith Journalist (1915). Det lär även finnas i filmen The Return of Sherlock Holmes (1929).

Fast här är det tidigaste belägg som jag har hittat:

"Elementary, my dear Watson," says Sherlock Holmes.
And, since it's not elementary, but rather occult and esoteric, the reader is apt to feel annoyed and to think the expression pure ostenation on Sherlock's part. However, it isn't. Detectives all talk that way.

New York Times, 30 april 1911

Referenser:
www.sherlockian.net: The World of Holmes and Watson
AskOxford, Little Oxford Dictionary of Quotations: "Elementary"
Sir A. Conan Doyle, Memoirs of Sherlock Holmes (gutenberg.org)
"Burns, a detective from whom Lecoq might learn", New York Times 30 april 1911

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum