fler faktoider

fler faktoider

Freuds cigarr

"Ibland är en cigarr bara en cigarr"

Man kan enas om en sak: Freud borde ha sagt det. Men om han gjorde det så är det ännu ingen som lyckats belägga det. Något skrivet finns definitivt inte.

Q: Where did Freud say, "Sometimes a cigar is only a cigar"?
A: If you know the answer to this one, please let us know because we have no idea...

Freud Museum, London

De äldsta belägg jag hittat är från 1960 (New York Times 24 januari, Time 11 april). Utan att ha letat överdrivet mycket så är jag rätt säker på att citatet använts betydligt oftare efter 1960 än före - Sigmund själv dog f.ö. 1939. (Jag vet inte om det har det minsta med saken att göra, men 1962 kom en omtalad film som hette just Freud, regisserad av John Huston. Citatet förekommer nog inte där, men måhända skrevs det mer om Freud efter filmen, eller så.)

Tips för den som vill leta: Åtskilliga varianter förekommer (vilket f.ö. kan få en att misstänka avsaknaden av ett tryckt original-citat), på engelska kan det vara med just eller merely, och avslutningen kan vara cigar eller smoke. På tyska kan man se såväl Manchmal ist eine Zigarre [[eben] einfach] nur eine Zigarre som ...eine gute Zigarre ein Rauch gerecht, och även stavningen Cigarre förekommer. Och så vidare.

Även om citatet är korrekt så kan Freud inte ha sagt det särskilt ofta (som man ibland får intryck av), utan på sin höjd någon enstaka gång. Sammanhanget varierar; ibland är det studenter som tilltalas, andra gånger är det en kollega som får ett, hm, avsnoppande svar.

Vad Freud och cigarrerna beträffar så är kopplingen definitivt ingen efterhandskonstruktion. Enligt Ernest Jones (som kände Freud mycket väl och skrev flera böcker om honom) rökte han i genomsnitt tjugo cigarrer om dagen - inte alltför bamsiga, får man förmoda. Att Freud ogärna analyserade sin last är ännu en anledning till att citatet passar så bra att det borde vara äkta, om det nu inte redan är det.

And a woman is only a woman, but a good Cigar is a Smoke

Rudyard Kipling, The Betrothed (1885)

Kiplings garanterat äkta rad är kanske förlagan. Att bevisa det är nog svårt.

René Magritte - La trahison des images
Bonusbild: Magrittes Bildernas opålitlighet (1929)
som jag tyckte skulle passa här.

Referenser:
Freud Museum, London: FAQ
greenspun.com: Freud cigar quote - diskussion med flera hänvisningar

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum