fler faktoider

fler faktoider

"När jag hör ordet kultur,
osäkrar jag min revolver"

Kultur-revolver ur 'Why we fight' (1943)
Ur Why we fight 1943; men detta är inte Göring.

Citatet tillskrivs vanligtvis Göring, har även sett Goebbels nämnas men det verkar inte riktigt vara hans stil. Det är hur som helst fullt möjligt att nazi-topparna använde sig av uttrycket (fast knappast med en revolver - mer om detta nedan) men det var en annan nazist som myntade det: dramatikern Hanns Johst. Det förekommer i hans pjäs Schlageter, om Albert Leo Schlageter som 1923 avrättades för sabotage i det av Frankrike ockuperade Ruhr-området och som sedemera blev en sorts nazistisk martyr. Pjäsen uppfördes för första gången i april 1933 som en underdånig födelsedagspresent till den tämligen färske rikskanslern: "Adolf Hitler in liebender Verehrung und unwandelbarer Treue".

I akt I, scen 1 säger Friedrich Thiemann:

Nein, zehn Schritte vom Leibe mit dem ganzen Weltanschauungssalat. Hier wird scharff geschossen! Wenn ich Kultur höre, entsichere ich meinen Browning!

Nej, man måste hålla hela "världsbildssalladen"* på behörigt avstånd. Här skall skjutas skarpt! När jag hör "kultur", osäkrar jag min Browning!

* Weltanschauung = världsbild, världsåskådning; i vidare bemärkelse ideologi, filosofi; ett centralt begrepp inom tysk filosofi.

Sen är det ju inte så lite ironiskt, att just detta talesätt kommer från en teaterpjäs!

En Browning är inte en revolver utan en halvautomatisk pistol, åtminstone när ordet används som substantiv på det här sättet. Liksom flera andra nazi-koryféer gick Göring även till vardags i uniform och bar vapen, och då revolver, såväl på 30-talet som ända fram till 1945 (då hans Smith & Wesson togs i beslag av de allierade, numer i förvar på West Point Museum). Kan detta innebära att han verkligen använt sig av uttrycket, och att "felet" i själva verket är en högst medveten anpassning?

Göring med revolver

Görings revolver
Military and Historical Image Bank:
"Smith and Wesson revolver owned by Hermann Goering"

Men då uppstår ett vapentekniskt problem: revolvrar har historiskt sett inte haft några säkringar. På Görings tid var revolvrar praktiskt taget alltid osäkrade.

Most revolvers - double-action or otherwise - have no additional safeties to contend with, and they need none.

Clair F. Rees (1988)

An internal lock mechanism was added to revolvers during 2001/2002.

Smith & Wesson, Owner's Manual (för revolvrar)

Revolver med säkring - New York Tribune, 12 november 1905
Visst har det funnits revolvrar med säkringar, men undantag är de, nu som då.

Ibland ser man citatet med "civilisation" istället för "kultur". Ordet som användes var verkligen Kultur, inte Zivilisation och inte heller Intellektueller, för att ta ännu en variant. Det som Thiemann avser är också faktisk kulturell kultur. En variant som förekommer i åtminstone engelska är "reaching for", men den är alltså inte riktigare den. En påhittig lösning som förhoppningsvis ingen tar på allvar är att den "Browning" som avsågs skulle ha varit något verk av diktaren Robert Browning (1812-1889).

Bilden högst upp i denna artikel kommer som sagt från den amerikanska propagandafilmen Why we fight (1943), regisserad av Frank Capra. Efter ca 14 minuter får man se en nazistisk talare som säger citatet på klingande tyska, och som därpå demonstrativt drar sitt vapen. Jag är högst osäker på om man använt sig av ett genuint tyskt filmklipp, eller om man filmat en skådespelare i USA. Inte heller är jag säker på om det är en revolver han har, eller en halvautomatisk Luger el.dyl.

Referenser:
Pelle Holm, Bevingade ord: osäkrad
Wikipedia (eng.): Hanns Johst
Susan Sontag, Reaching for the gun, The New York Review of Books, 19 november 1981
Military and Historical Image Bank med bilden ovan, bland mycket annat
Clair F. Rees, Beginner's Guide to Guns and Shooting (DBI Books, 1988), sid 46
Smith & Wesson, S & W Revolver Manual, sid 15

Tack till Stefan Bolzmann som tipsade om Wy we fight

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum