fler faktoider

fler faktoider

Sleep... Oh! how I loathe those little slices of death...

Tillskrivs Edgar Allan Poe. Såvitt någon kunnat finna gjordes detta första gången i inledningen av Terror på Elm Street III (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors) från 1987. Det ger onekligen rätt stämning, med "slices" mellan "sleep" och "death", men det är inget Poe skrivit. Ett annat namn som inte syns lika ofta är Henry Longfellow, som är lika fel.

Slices of death

Det äldsta belägget för citatet som The Columbia World of Quotations hittat är i filmen Journey to the Center of the Earth från 1959:

I don't sleep. I hate those little slices of death.

Arne Saknussemm, spelad av Thayer David

Det förekommer däremot inte i Jules Vernes Till jordens medelpunkt, utan verkar ha skapats av filmens manusförfattare Walter Reisch, Charles Brackett och Henry Levin, i någon kombination.

Visste man detta när man gjorde Dream Warriors? Onekligen ger Poes namn en annan stuns åt citatet än den okända trion.

Vad gäller själva uttrycket slice of death så förekommer det i engelskan såväl efter 1987 som före 1959, men som det verkar med en annan betydelse än i det aktuella citatet (vad det nu egentligen betyder där). Det används om ögonblick-man-önskade-att-man-var-död, som när det plötsligt går upp för en att man gjort ett riktigt grovt fel, den stilen. Längre tillbaka verkar det vara en medveten variant på uttrycket slice of life, eller tranche de la vie i Frankrike där det verkar ha varit vanligast, men detta har återigen en helt annan betydelse, nämligen om litteratur eller teater som är "som hämtad ur levande livet".

Méténier, a contemporary of Zola and Maupassant, was satisfied to offer his public "slice of life" plays; Maurey invented, you might say, the "slice of death".

New York Times, 17 mars 1957

Kan inte låta bli att återge det citat som den österrikiska sajten www.dvd-forum.at marknadsför nämnda Terror-film med:

Ist alles, was wir sehen oder scheinen nur ein Traum innerhalb eines Traumes?

E. A. Poe

Detta citat är nämligen verkligen från Poe: "Is all that we see or seem / But a dream within a dream?" Är det kanske någon tyskspråkig Poe-kännare som sett till att få bort det felaktiga citatet från om inte själva filmen (vet inget om hur den ser ut) så åtminstone från reklamen? Vilket vore desto mer ironiskt som Poe ju var en amerikansk författare.

Edgar Allan Poe

Poe hette f.ö. just Allan i mellannamn, varken Allen eller Alan.

Referenser:
The Columbia World of Quotations: I don't sleep...
Etymology online: slice
Kuriosa:
Fading Horrors of the Grand Guignol, New York Times, 17 mars 1957
DVD-Forum.at: A Nightmare on Elm Street

Olof Stierna har stått för idé och det mesta av forskningen

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum