fler faktoider

fler faktoider

"Jag delar inte din åsikt men är beredd
att dö för din rätt att uttrycka den"

Småfranska: déteste = avskyr, écrivez = skriver, donnerai ma vie = ge mitt liv, continuer = fortsätta.

Monsieur l'abbé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer ā écrire.

Voltaire i ett brev till le Riche, 6 februari 1770

Men enligt franska Wikipedia så finns varken citatet eller själva idén i det aktuella brevet.

Formuleringen gjordes 1906 i en biografi av Evelyn Beatrice Hall under pseudonymen S. G. Tallentyre. Hon påstod inte att Voltaire stod bakom just de orden, vilket han alltså heller inte gjorde, utan avsikten var att sammanfatta hans ståndpunkt. Citatet är följdaktligen inte orimligt, tvärtom.

The men who had hated [boken De l'esprit], and had not particularly loved Helvétius, flocked round him now. Voltaire forgave him all injuries, intentional or unintentional. 'What a fuss about an omelette!' he had exclaimed when he heard of the burning. How abominably unjust to persecute a man for such an airy trifle as that! 'I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it,' was his attitude now.

S. G. Tallentyre (Evelyn Beatrice Hall)
The friends of Voltaire, sid 199

"Omeletten" är en standardfras, tant de bruit pour une omelette, "mycket väsen för en omelett" = storm i ett vattenglas (ursprungligen ett citat myntat på 1600-talet av Jacques Vallé des Barreaux). Det förefaller som om Voltaires inställning till åtminstone De l'esprit snarare präglades av nedlåtenhet ("airy trifle") än avsky el.dyl.

Över huvud taget har Voltaire kommit att framstå som upplysningen personifierad, demokratins och yttrandefrihetens förkämpe, med mera. Måhända en del bygger denna bild enbart på det oriktiga "jag delar inte din åsikt"-citatet? I vilket fall närmare studium av mannen och hans verk kan rekommenderas.

Alla folk har begått brott, men judarna är de enda som prisat dem.

Tous les autres peuples ont commis des crimes, les Juifs sont les seuls qui s'en soient vantés.

Andra brevet till Memmius

Se även ett annat citat om yttrandefrihet som oriktigt tillskrivs Voltaire: "För att ta reda på vilka som styr över dig behöver du bara ta reda på vilka du inte får kritisera."

Referenser:
The Quotations Page: I disapprove of what you say...
Wikipedia (fr): Tolérance
Collection complette des oeuvres de Voltaire, vol. 17 (Genéve 1776), sid 346

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum