fler faktoider

fler faktoider

Rousseau

"Tillbaka till naturen!"

Slagordet ser ut som ett citat, men det är det inte, åtminstone inte av Jean-Jacques Rousseau. Det lär dock vara en hyfsad, ehuru kraftigt förenklad, sammanfattning av hans filosofi.

- Och dessa två män, dessa upprorsmakare, dessa revolutionärer, vilka är de, Cadenette? så jag kan döma dem, så långt jag kan, till offentlig fördömelse.
- Herr Rousseau och medborgare Talma; herr Rousseau som sade det absurda "Tillbaka till naturen", och medborgare Talma, som uppfann Titus-frisyren.
- Så sant, Cadenette, så sant.

- Et ces deux hommes, ces deux niveleurs, ces deux révolutionnaires, quels sont-ils, Cadenette? que je les voue, autant qu'il sera en mon pouvoir, ā l'exécration publique.
- M. Rousseau et le citoyen Talma. M. Rousseau, qui a dit cette absurdité: "Revenez ā la nature" et le citoyen Talma, qui a inventé les coiffures ā la Titus.
- C'est vrai, Cadenette, c'est vrai.

Ur Les compagnons de Jéhu, kap. 26
av Alexandre Dumas d.ä. (1857)

Efter att ha letat en smula efter uttryckets källa hittade jag Dumas tämligen bortglömda roman, tillkommen ett sekel efter Rousseaus viktigaste verk. Gissningsvis finns det äldre belägg för "revenez ā la nature", eller det vanligare "retour ā la nature". Enligt Pelle Holm så anförs citatet ofta i anslutning till de inledande orden i Émile ou de l'éducation 1, men där förekommer inte ens något av nyckelorden.

Tout est bien sortant des mains de l'Auteur des choses, tout dégénčre entre les mains de l'homme.

Gud gör allting gott, ...

Rousseau (1762)

Referenser:
Pelle Holms Bevingade ord: tillbaka; all [Allt är gott]; natur
Wikipedia (en.): Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseau, Émile, ou De l’éducation - Livre premier (1762)

Den ädle vilden

Det andra begreppet som Rousseau förknippas med, le bon sauvage ... Men även om det han skriver onekligen verkar att luta åt det hållet så är det ändå (enligt de som kan ämnet) inte riktigt vad han menar, och under alla omständigheter så finns just det begreppet inte i hans texter.

... Ingenting är mildare än [människan] i hans primitiva tillstånd, av naturen placerad mellan de råas dumhet och de civiliserade människornas lömska upplysthet ...

... Rien n'est si doux que lui dans son état primitif, lorsque placé par la nature ā des distances égales de la stupidité des brutes et des lumičres funestes de l'homme civil ...

Rousseau

Den första ädla vilden hittar man i en teaterpjäs skriven nästan ett halvt sekel innan Rousseau föddes:

I am as free as Nature first made man,
Ere the base laws of servitude began,
When wild in the woods the noble savage ran.

John Dryden (1670)

Referenser:
Jean-Jacques Rosseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes - Seconde partie (1755)
John Dryden, The Conquest of Granada (1670, först publicerad 1672) - enligt George W. Powers, Handy dictionary of poetical quotations (Plain Label Books 1901), sid 442

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum