fler faktoider

fler faktoider

"Keep an open mind –
but not so open that your brain falls out"

[ This text is also available in English ]

Detta tänkvärda citat tillskrivs nog oftast fysikern Richard Feynman (1918-1988), men även en lång rad andra mer eller mindre kända personer inom framför allt vetenskapen: Richard Dawkins, Carl Sagan, James Oberg, Bertrand Russell, J. Robert Oppenheimer, Virginia Gildersleeve, Harold T. Stone ... För att nämna några.

Här är det äldsta belägg jag hittills hittat med formuleringen ovan. Som synes hade det en viss (om än begränsad) spridning redan då.

[Practical gentlemen] have a number of bitterly sarcastical comments on persons whose minds are so open that their brains fall out.

Max Radin (1937)

Det finns dessutom många ännu tidigare varianter på open-mind-temat, men utan den drastiska bilden av hjärnan som ramlar ut: "Their minds are so open that nothing stays in" (1932), "a mind so 'open' that almost anything can blow through it without leaving a trace" (1928) eller "a mind so open that it had nothing in it at all" (1908).

***

För övrigt använde sig Tim Farley av olika studier, bland annat min korta rapport ovan, för att gräva vidare. På INSIGHT, bloggen på Skeptic.com (som i sin tur är hemsida för tidningen Skeptic) skriver han att "den äldsta belagda versionen av citatet" är följande:

But don’t keep your minds so open that your brains fall out!

Ett tal av Walter Kotschnig, hållet den 8 november 1939

Referenser:
Max Radin, "On Legal Scholarship", The Yale Law Journal maj 1937
New York Times 13 november 1932
New York Times 4 februari 1928
Edward Clark, Selected speeches (1908), sid 69
Tim Farley, A Skeptical Maxim (May) Turn 75 This Week, November 4, 2014, INSIGHT blog

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum