fler faktoider

fler faktoider

Landskapsrätter

Skåne: Gås, svartsoppa, spettekaka; Bohuslän: äggost; Öland: kroppkaka; Norrland*: surströmming, palt

Det finns ett antal maträtter som associeras med vissa landskap. Dessa associationer kan vara mycket starka och djupt rotade i det allmänna medvetandet. Det innebär inte att de är historiskt belagda. De ovan uppräknade rätterna har betydligt svagare historiska kopplingar till respektive landskap än man allmänt tänker sig. Själva ordet "landskapsrätt" myntades typiskt nog först på 1960-talet. Å andra sidan finns det över hela världen traditioner som av sina utövare och grannar förknippas stenhårt med en viss region, ovetandes om dess faktiska historiska rötter eller att det finns kloner lite varstans.

Gås

Gäss har ätits i nästan hela Europa och nästan hela Sverige sedan tusentals år. I just vårt land har den försvunnit mest överallt utom just i Skåne. Mårten gås började som en kontinental sed.

Läs mer om den skånska gåsen.

Svartsoppa

Svartsoppa har också ätits över stora delar av Europa och Sverige utan att man fått för sig att den skulle höra hemma mer på ena än andra stället. Att servera den som förrätt till Mårten gås är inte mer urskånskt än att det först gjordes på Stockholmsrestaurangen Piperska muren på 1850-talet.

Läs mer om den skånska svartsoppan.

Spettekaka

Det nära nog skånskaste av allt härstammar från ett bakverk som togs in från kontinenten på 1600-talet eller så. Hos den skånska allmogen finns det först belagt under tidigt 1800-tal. Varianter, många intill förväxling lika, finns i flera andra länder.

Läs mer om den skånska spettekakan.

Äggost

Den bohuslänska nationalrätten är, som så många andra här, en rätt vars främsta koppling till landskapet består i att den försvunnit på andra ställen.

Läs mer om den bohuslänska äggosten.

Surströmming

Eftersom strömming bara finns i Östersjön så kan traditionen att jäsa sådan inte spridas hur som helst. Men däremot jäser folk andra sorter lite varstans. Som i Norge, Finland, Sudan och Korea.

Läs mer om den norrländska surströmmningen.

Ja, jag vet att Norrland inte är ett landskap ...

Palt och kroppkakor

Vad är det för skillnad på palt och kroppkakor, mer än att de lagas i olika delar av landet? Skillnaderna verkar, så att säga, vara störst på individnivå. Inte är det enkla grundreceptet - bulle av potatis och mjöl kokas med fyllning - heller något exklusivt svenskt.

Läs mer om palt, kroppkakor och allt vad de heter.

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum