fler faktoider

fler faktoider

Böcker: Errata

Peter Olausson, Faktoider (Forum 2008)

Peter Olausson, Faktoider (Forum 2008, Månpocket 2009): Funna fel värda att nämna.

Artikel, sida

Korrigering

De olympiska ringarna
23

Som jag skriver några sidor tidigare är en "olympiad" egentligen en tidsenhet, nämligen de fyra år som går mellan två olympiska spel. "Olympiaden i Berlin 1936" är alltså fel, noga räknat.

Heidenstam var nazist
80

Hübinette listade inte Wigforss och Lagerlöf i boken, utan på sin hemsida.

Virvlar motsols
124

Nej - corioliseffekten, som är en korrektare benämning än -kraften, har inte med centrifugalkraft att göra. (Tack till tekn. lic Thomas Sidenbladh som tog sig tid att förklara det ordentligt.)

Råttor i städer
146

En acre är inte fyra kvadratkilometer utan drygt 4000 kvadratmeter. (Vet inte om det är jag som saknar någon geometrisk gen, men varje gång jag ser detta faktum så stannar jag upp ett ögonblick, innan jag tänker, "javisst ja"... För 4 km² = 4 miljoner m².)

Bauers urskog
189

John Bauer föddes och växte upp i Jönköping, inte Gränna.

Spa
220

Markeringen av detaljkartan försvann i rastreringen i 1:a uppl. En bättre karta har lagts in i artikeln på hemsidan, liksom i senare upplagor.

Fornminne på Mac
242

I förteckningen med vägmärken har H16 fått fel förklaring; det skall stå "Friluftsområde", inte "Släplift". Eftersom bilden kommer direkt från Vägverket är felet deras. :-)

Navigare necesse est
273

Inget egentligt fel, men ett förtydligande om triumviratet år 56 f.Kr.: Caesar hade tidigare gjort en politisk karriär i Rom. Han var nu sysselsatt med att ordna Pax Romana i Gallien, vilket skulle komma att kraftigt bättra på såväl hans namn och rykte och därmed förknippade makt (auctoritas som det kallades) som hans förmögenhet. Crassus var politiker och en av stadens absolut mest förmögna, han hade lånat ut stora belopp till bl.a. Caesar och sålunda gjort sig till en av rikets mäktigaste. Pompejus var bara några år äldre än Caesar men hade betydligt större erfarenhet av krig; vid denna tid hade han sina främsta fälttåg bakom sig. Han var dessutom en av stadens absolut mest förmögna. Att beskriva honom som "något av en diktator" är inte helt rätt, men inte helt fel heller - förhållandet mellan de tre och senaten var komplext. Fast det går utanför artikelns ämne.

Marie Antoinettes bakelser
288

Gellerfelt listar mycket riktigt tre faktoider, inte 2 ½ - eftersom Görings definitivt inte osäkrade sin revolver.

"I am become death..."
307

J. Robert Oppenheimer skall det vara. Inte Robert J.

"Merparten av vår import kommer från utlandet"
310

Siffrorna för oljeimporten är per dag: 13,15 miljoner fat totalt, 0,2 från Mexiko och knappt 1 från Kanada, resp.

Kinesiska muren kan ses från månen
336

Avståndet till månen är ca 40 000 mil (inte km). Kinesiska muren på det avståndet motsvarar ett hårstrå sett på 2800 meters håll.

Namn som inte är
det: Gandhi

350

Mahatman var aldrig Indiens statschef.

Namn som inte är
det: Gandhi

350

Feroze Gandhi var inte adopterad av mahatman, han var född Gandhi - efternamnet bärs av många indier.

Kommentera
Tipsa om denna sida

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum