fler faktoider

fler faktoider

"Merparten av vår import kommer från utlandet"

George W. Bush har sagt mycket, och allt är inte lika klyftigt, men åtminstone den här praktgrodan är i själva verket en eller två förvrängningar ovanpå en slarvig översättning alt. missuppfattning.

Recently we've had a problem with energy prices. It is clear our nation is reliant upon big foreign oil. More and more of our imports come from overseas.

Ur ett tal hållet i Beaverton, Oregon, den 25 september 2000, alltså mitt under valkampanjen. Vad den kommande presidenten (som nog inte skrev sina egna tal ens på den tiden - fast jag har inte fått det klarlagt om det verkligen rör sig om ett i förväg skrivet tal) säger om importen av just olja är att den i ökande takt kommer från overseas, med vilket kan menas från andra länder än Mexiko och Kanada (2004 importerade USA 13,15 miljoner fat per dag, varav drygt 0,2 miljoner från Mexiko och knappt 1 miljon från Kanada) alt. andra länder än de på de amerikanska kontinenterna.

ADVERB: Beyond the sea; abroad.
ADJECTIVE: Of, relating to, originating in, or situated in countries across the sea.

The American Heritage Dictionary of the English Language

In the United States, overseas might refer to Europe, Asia or Africa but may not refer to other countries in North America or South America.

Wikipedia

Det cirkulerar även varianter som "More and more of our imports are coming from abroad" eller "The vast majority of our imports come from outside the country". Att citatet/citaten ofta förekommer på engelskspråkiga sidor visar att det inte bara är svenskar som kan ha det lite svårt med engelskan, för att inte tala om källforskningen.

Ibland hänvisas till installationstalen. Att varken 2001 eller 2005 års tal ens har med ordet "import" är enkelt nog att konstatera. De går heller inte in på ämnet.

Referenser:
Morning Edition, den 26 september 2000 i National Public Radio återgav citatet
CIA: The World Factbook
The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th ed: overseas, bartleby.com
Wikipedia: Overseas
www.whitehouse.gov: Presidentens Inaugural Address 20 januari 2001
www.whitehouse.gov: Presidentens Inaugural Address 20 januari 2005

Kommentera
Tipsa om denna sida
Sätt betyg: Jättebra | Bra | Godkänd | Dålig

Tack till Hans Rullgård som korrigerade import-siffrorna med en faktor 365,25

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum