fler faktoider

fler faktoider

Petrus

Petrus är den latinska formen av Πετρος Pétros som är grekisk översättning av Κηφας Kéfas som är grekisk stavning för כיפא Kefa som är hebreiska för sten eller klippa. Petrus skulle alltså heta Sten på svenska.

Men oavsett hur man skriver det så är det ett tillnamn han fick av Jesus. Innan dess hette han inget annat än Simon (som är en svensk variant osv. av שמעון Shimon eller Simeon som betyder lyssnare). Ibland slås namnen ihop: Simon Petrus, även om den vanligaste formen i Nya Testamentet är enbart Petrus. Texten skrevs ju på grekiska, men det språk som talades av de berörda var arameiska. Hebreiska användes ibland som lärt och/eller heligt språk.

Har vi inte rätt att ta med oss en troende hustru liksom de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas?

1 Kor 9:5

Kopplingen Petrus/Kefas-klippa är för övrigt ett av de (nästan bokstavligt!) grundläggande begreppen inom i synnerhet den katolska kyrkan.

Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.

Matt. 16:18

Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade: ”Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas” (det betyder Petrus).

Joh. 1:42 (Bibel 2000)

And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jona: thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, A stone.

Joh. 1:42 (King James Version)

Michelangelo
Michelangelo: I am a rock

Relaterat:
- Det så kallade satanskorset är egentligen Petri kors
- Paulus / Saulus

Referenser:
Bibeln
Notboken till Bibel 2000, uppslagsdelen: Petrus
Blue Letter Bible med olika översättningar och grundtexter
Wikipedia (eng.): Saint Peter

Tack till Gösta Mellberg som hjälpte till med den här faktoiden
samt Carl Herlin som tipsade om faktiska Kefas-citat.

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum