fler faktoider

fler faktoider

Maskdelning

Daggmaskar kan förökas medelst delning

Maskar är ett samlingsnamn för en mycket stor mängd djur. Dessutom blandar i synnerhet icke-zoologer ofta ihop dem med helt andra djur. Så är t.ex. "masken" i äpplet en larv, liksom "masken" i tequila. Det finns rentav ormar och groddjur - ryggradsdjur - som just inte ser ut som något annat än maskar. Så begreppsförvirringen är förklarlig. Men kommer en daggmask, eller någon annan sort, som delas verkligen att utvecklas till två kompletta individer? (Helt bortsett från att detta givetvis inte är deras ordinarie fortplantningssätt.)

En daggmask kan återbilda förlorade kroppsdelar. Men - man kan inte dela på en mask och förvänta sig att båda delarna kan växa ut till en ny mask! Det är endast den främre delen som kan nyskapa en bakre del.

Göran Nilsson och Elisabeth Gustafsson

When a Robin [inte brittisk rödhake utan Turdus migratorius, vandringstrast] tries to pull an earthworm out of the ground, the worm uses these bristles to hold on tight to the wall of its home. Sometimes the worm holds on so tight and the Robin pulls so hard that the worm comes apart. The Robin keeps the front end and the hind end wriggles back into its burrow. If a bird pulls off the first 7 or 8 rings of the worm's body, new segments will grow. If a worm is pulled in half, the head end will grow back.

Leslie Day

Så vad daggmaskar beträffar var påståendet, lämpligt nog, en halvsanning. Hur är det med alla andra sorter?

[Fråga:] Är det sant att man kan "dela" en mask i två delar och att bägge delarna växer ut till nya maskar?

Det finns maskar som man kan skära i småbitar och sedan se varje bit utvecklas till en fullständig ny mask. Men det gäller inte alla maskar. [...] Det finns flera stammar i djurvärlden som i dagligt tal kallas "maskar", men som inte är närmare besläktade med varandra. Många av dessa grupper har regenerationsförmåga.

[Exempel bland plattmaskar:] Man kan dela en del virvelmaskar i flera små bitar som alla tillväxer och ger upphov till en ny fullständig mask, med huvud och allt. [...]

Daggmaskar kan också regenerera så att, i vissa fall, två fullständiga maskar uppkommer om masken skärs i två bitar. Det finns dock vissa begränsningar. En framdel kan alltid ge upphov till en fullständig mask. En bakdel kan bara ge upphov till ett visst maximalt antal segment, olika antal hos olika daggmaskarter. Det innebär att en alltför kort bakdel utvecklas till en ofullständig mask. En sådan ofullständig mask kan bland annat sakna könsorgan.

Anders Lundquist

Lite zoologisk precisering för den hågade: Daggmasken Lumbricus är ett släkte som i Sverige har 14 arter. De ingår i familjen daggmaskar Lumbricidae, som ingår i ordningen Haplotaxida (ej Lumbriculida), som ingår i underklassen fåborstmaskar Oligochaeta, som ingår i klassen gördelmaskar Clitellata som ingår i stammen ringmaskar Annelida. Den sistnämnda grupperingen omfattar 15 000 nu levande arter, varav 700 i Sverige. För att bara ta en bråkdel av alla "maskar", och med reservation för ändringar. Zoofysiologen Lundquists utläggning (här kraftigt förkortad) är alltså motiverad.

Kan ju ta virvelmaskarnas träd också: denna klass Turbellaria ingår i stammen plattmaskar Platyhelmintes. En stam eller ett fylum som det också kallas är den högsta naturliga grupperingen av djur, så räknas t.ex. vi människor till stammen ryggsträngsdjur Chordata, till vilken ryggradsdjuren Vertebrata "bara" är en understam. Skillnaderna mellan virvelmaskar och daggmaskar är avsevärda, så "maskar" de är.

Det är som synes inte bara "maskar" som kan regenerera. Jag har inte studerat frågan närmare än så här, men antar att man kan hitta förmågan lite varstans bland inte alltför komplicerade djur. Alla blir nog heller inte lika bra på bild som sjöstjärnor. (Tack till Dag Stålhandske som tipsade.)

Komet: Regenererande sjöstjärna (Linckia)
En s.k. komet: En arm från en Linckia regenererar kroppen
Foto: Rod Beckstrom

Relaterat (väldigt lite): Maska har inte med maskar att göra, utan masker.

Referenser:
Göran Nilsson och Elisabeth Gustafsson, Att kompostera med mask, Gröna Fakta (SLU Movium 1994)
Leslie Day, The City Naturalist - Earthworms
Fråga en zoofysiolog: Är det sant att man kan...
Wikipedia (sv.): Daggmask; Daggmaskar
Wikipedia (eng.): Lumbricidae; Haplotaxida; Oligochaeta; Clitellata; Annelida

Tack till Eric Öhman som nämnde att det finns olika Robins

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum