fler faktoider

fler faktoider

Tequila

Görs på kaktus

Tequila görs inte av någon kaktus utan av blå agave, Agave tequilana. Bättre sorter enbart, enklare sorter minst 51 % blandat med sockerrör eller majs.

Tequila - 100% de Agave Tequila - 100% de Agave Tequila - 100% de Agave Tequila - 100% de Agave
Tequila - 100% de Agave Tequila - 100% de Agave Tequila - 100% de Agave Tequila - 100% de Agave

Referenser:
Wikipedia (eng): Tequila
Wikipedia (sv): Tequila
Systembolaget, Kort om våra spritsorter: Tequila
Tequila Source: Bottles - bättre buteljer på bild

Masken

Döden på larvfötter: Mezcal con gusano
Con gusano = med mask. Hecho en Mexico.

Masken är för det första inte en mask utan en larv, finns för det andra inte i flaskor med tequila (förbjudet av mexikanska myndigheter) men för det tredje i flaskor med mescal. Den spritsorten är inte så känd i Sverige, men mescal som görs på rätt sätt (av agave) och på rätt ställe (i delstaten Jalisco) får lov att kallas - tequila.

Larven är f.ö. helt ofarlig att förtära, säkert avsevärt nyttigare än lagen ifråga ("döden på larvfötter"?). Energivärdet för åtminstone en sort, Aegiale hesperiaris, är tämligen högt (650 kcal/100 g), och denna konsumeras också allmänt. Några särskilt underbara egenskaper i övrigt torde den inte ge. Liksom i andra alkohol-relaterade sammanhang frodas mytbildningen; en typisk är att larven skulle indikera styrkan eftersom den löses upp i för svag sprit.

Relaterat: Om de faktoida maskarna finns mer skrivet i artikeln om Maskdelning.

Referenser:
Systembolaget, Kort om våra spritsorter: Mescal
Wikipedia (eng): Mezcal; Maguey worm

Agave

Är en liljeväxt

Familjen Liliaceae i ordningen Liliales har varit mycket större än den är idag - och än idag ingår där bra många fler växter än släktet Lilium, det man allmänt kallar liljor. Denna "stora och onaturliga grupp" (som Den virtuella floran beskriver den) har sedemera delats upp och organiserats om avsevärt, bl.a. skapades den nya ordningen Asparagales till vilka agaveväxterna Agavaceae räknas. Agave är alltså en agaveväxt - åtminstone för tillfället.

Systembolagets uppslagsbok hänför agaven till "amaryllissläktet". Det finns ett släkte Amaryllis, men till detta räknas bara en art, kapamaryllisen. Amaryllisväxter är en familj Amaryllidaceae till vilken f.n. 65 släkten med 725 arter räknas. Ett av dessa släkten är Hippeastrum till vilket vår vanliga kruk- och trädgårdsamaryllis räknas. Vad agaven har för relation till amaryllis av vilken sort som helst vet jag inte, men en tänkbar förklaring är att det är den gamla indelningen som spökar på något sätt.
Uppdaterat: Det trodde deras kundtjänst också.
Få se om de även kan ge blå agave dess korrekta vetenskapliga namn - Tequilana Weberi är ett uppenbart missförstånd, den heter Agave tequilana. Weberi är den s.k. auktorn, som anger att det i just detta fall var en viss F. A. C. Weber som stod för klassificeringen.

Lite biologi: Ordningar delas upp i familjer som delas upp i släkten. När samma ord, som här "lilja", används på flera ställen så kan man lätt bli förvirrad. Citat från Wikipedia för att indikera vilka sorters växter det kan vara fråga om.

Liljor, ordningen: Liliales
"De flesta arter som ingår i ordningen är örtartade, men det finns även några lianer och buskar."

Liljor, familjen: Liliaceae = liljeväxter
"...Klockliljor, liljor, tulpaner och vårlökar."

Liljor, släkte: Lilium = vad som allmänt menas med "liljor".
"Liljor är fleråriga, och har fjälliga lökar med upprätt stjälk."

Nya rön kan göra att indelningar får justeras och döpas om. Ett välkänt exempel är blåsippan, förr kallad Anemone hepatica, numer Hepatica nobilis eftersom man är tämligen överens om att den utgör ett eget släkte.

Man kan tro att den här sortens systematik borde vara närmast huggen i sten, och att förändringar är ett modernt påfund, men även om genetikens utveckling accelererat det hela så har det icke desto mindre ändrats och justerats oavbrutet ända sen Linné (som ju inte heller han var främmande för nymodigheter - så att säga).

Den ständigt fortsatta synonymforskningen, nu för tiden med synnerligt intresse omfattad, har gjort en del förändringar av art- och släktnamn nödvändiga.

Krok & Almqvist (1914)

Agaveväxternas taxonomi diskuteras för närvarande.

Wikipedia (2006)

Referenser:
Nationalencyklopedin: agave
Den virtuella floran: Amaryllidaceae (Amaryllisväxter)
Wikipedia (eng): Agave; Hippeastrum
Wikipedia (sv): Agaveväxter; Liliales (ordningen); Liljeväxter (familjen); Liljor (släktet)
Krok & Almqvist, Svensk flora för skolor (Beijers 1914, 13:e uppl.), förordet (samma som i 12:e uppl.)

Tack till Carl Herlin som tipsade om myt #1
samt till Kjell Lundquist som fackgranskade botaniken

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum