fler faktoider

fler faktoider

Karl XII och kåldolmarna

Infördes i landet av densamme

Följande är fakta i målet:

  • Det äldsta belägget för kåldolmar i Sverige, såväl rätten som ordet, finns i Cajsa Wargs Bihang till: Hjelpreda i Hushållningen för unga fruentimber från 1765 (alltså ett tillägg till den berömda hjelpreda som kom ut 1755).
  • Enligt språkvetarna tyder ordet "dolme" på ett direktlån från turkiskans dolmá, utan filtrering genom andra språk.

Räcker detta för att dra slutsatsen, att kåldolmen importerades av Carolus & c:o efter deras vistelse i Bender 1709-14? Svaret kan bara bli nej. Även om det inte finns något som direkt talar emot teorin, så kan man konstatera att det inte heller finns något som bekräftar den; inga dagboksanteckningar eller samtida recept, inga första- eller andrahandsbelägg för tillagande av kåldolmar åt sugna karoliner... Kort sagt, inga belägg.

Att Karl XII skulle ha haft så mycket som ett finger med i spelet kan uteslutas direkt, om inte annat så är hans maj:ts matsedlar tillräckligt väl bevarade för att varje spår från den turkiska tiden skulle kunna pekas ut, och några kåldolmar har som sagts ej hittats. Vad de många underhuggarna beträffar så är deras matvanor naturligtvis sämre dokumenterade, men påtagliga bevis för just kåldolmens anor har inte hittats här heller. (Motbelägg skulle mycket tacksamt tas emot!)

Vem som först lade fram påståendet, att det var Karl XII som införde kåldolmarna, vet jag inte (SAOB gjorde det åtminstone 1920), men det är alltså en intressant hypotes snarare än ett belagt faktum.

Direktlånet kan dock förklaras på ett annat sätt: Det nordiska kriget krävde massor av pengar som inte fanns, och lån togs hos bl.a. ottomanska eller osmanska (snarare än turkiska) långivare. För att försäkra sig om lånens betalande skickades hela delegationer till Stockholm under perioden 1716-32. Är det möjligtvis dessa som gett kulinarisk-lingvistiska avtryck i form av exempelvis kåldolmarna? Belägg verkar saknas även här, men förklaringen förefaller, tycker åtminstone jag, troligare.

SAOB framlägger också båda teorierna, och notera särskilt den något ovetenskapliga förtjusning som skymtar fram:

[det är] rätt frestande att antaga att ordet kommit till Sv. direkt från Turkiet, möjl. med Karl XII:s följeslagare i detta land l. med hans orientaliska fordringsägare som uppehöllo sig i Sv. 1716–32

Not: Det påstås ofta att kålbladen är en försvenskad variant av originalets vinblad, men även i Turkiet, liksom säkert även i Moldavien där samhället Bendery (som är dess turkiska namn, i rumänsk-moldavisk tradition kallas det Tighina) ligger, har kål använts och används; yaprak dolmasi är köttfärs i vinblad, lahana dolmasi köttfärs i kålblad.

Besläktad faktoid: Marco Polo och pastan

Relaterad: "Man tager vad man haver"

Också relaterat: "Detta skall hädanefter bliva min musik"

Och våra så typiskt svenska kåldolmar är en turkisk rätt som fördes hem av Karl den XII och försvenskades.

Carl XVI Gustaf, jultalet 1994

Referenser:
Nationalencyklopedin: kåldolmar
Gösta Bergman, Ord med historia: kåldolmar (Prisma 2001)
SAOB: dolma
Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok: kåldolma
Turkish Food: Lahana dolmasi (kåldolmar m. kål)
Global Gourmet: Zetinyagli Yaprak Dolmasi (kåldolmar m. vinblad)
Relaterat:
Wikipedia: Karl XII:s vistelse i Bender

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum