fler faktoider

fler faktoider

Wicca

Urgammal häxreligion

1921 lade Margaret Murray fram en fascinerande teori: Häxornas läror stammade från en förkristen religion, som mot alla odds lyckades överleva ända fram till medeltiden, och som också låg till grund för den kristna föreställningen om djävulen. Inte för att häxprocessernas offer hade ett smack med vare sig faktiskt eller låtsat häxeri att göra - se även faktoider om häxor och häxprocesserna - men ändå?

På 1940-talet eller så skapade, eller "återskapade", Gerald Gardner denna häxornas religion (exakt tidpunkt är osäker, men Witchcraft Today kom ut 1954) . Han påstod att han initierats av en s.k. coven (en liten grupp av häxor) som var en del av en levande tradition som gick tillbaka ända till förhistorisk tid.

Gardner has claimed that after he wrote his books, he received many letters from members of isolated covens who had believed that their groups had been in continuous existence for generations or centuries.
Other individuals discount this belief system and maintain that there was no continuous Wiccan presence from Celtic times to the 20th century. They maintain that present-day Wicca was created by merging a few ancient Celtic beliefs, deity structure, and seasonal days of celebration with modern material from ceremonial magick, the Masonic Order, etc.

www.religioustolerance.org

Scholars have found no evidence to support the notion of an unbroken link between ancient European pagan religions and modern Neo-Pagan practices (Hutton 1999). The notion of Wicca being an old religion - or the old religion - is part of the mythology of this new religion. It is common for new religions to attempt to gain legitimacy by defining themselves as old.

Burger, Leach & Shaffer

Tidigare var läran tydligare på denna punkt - jomen, det är verkligen urgamla traditioner som bevarats. Idag har budskapet blivit avsevärt luddigare. En del går med på att det är en ny religion som baserats på gamla läror och riter, andra hävdar fortfarande att den är bokstavligt talat urgammal.

Margaret Murrays beskrivning rimmar illa med dagens historiesyn, till exempel med forskningen kring medeltidens häxprocesser. De allra flesta historiker är överens om att häxeri var något man i första hand anklagades för, inte utövade. Däremot väckte Murrays idéer stort intresse hos den egentlige grundaren av dagens wiccarörelse, Gerald Gardner.

paranormal.se

(En fundering: Om dagens kristendom skulle upphöra, och man om säg tusen år fick för sig att återuppliva det hela med ledning av några överlevande fragment av information, skulle det då vara samma religion eller en ny? Sen är det en annan sak att wicca, som redan nämnts, är ett hopkok av diverse idéer snarare än en seriös rekonstruktion av något som faktiskt existerat.)

Vad Murrays originalitet beträffar nämner Fersling att hon "aldrig hänvisade till engelsmannen Hargrave Jennings (1817-90), trots att mycket av hennes material är starkt inspirerat av honom, och vissa passager är nästan ordagrant kopierade ur hans märkliga bok The Rosicrucians, Their Rites and Mysteries som kom ut 1870." Men eftersom varken Jennings, Murray eller Jules Michelet (som är ett annat namn som nämns i sammanhanget) verkar ha gjort några försök att "uppfinna" den religion som de beskriver så kan wicca fortfarande tillskrivas Gardner ca. 1950.

För övrigt uttalas wicca "wicka", inte "witcha". Det är mycket riktigt samma ord som witch, men ironiskt nog för mången wiccan, kantänka, är att ordet är gammalengelska för manlig häxa/trollkarl - de kvinnliga aspekterna är ju annars något man gör en mycket stor poäng av.

Relaterat: Faktoider om Häxprocesserna.

Referenser:
www.religioustolerance.org: History of Wicca
paranormal.se: wicca
Wikipedia (sv.): Wicca
Berger, Leach & Shaffer, Voices from the Pagan Census (U. of South Carolina Press 2003), sid 1-2, 7-9
Poul Fersling, Naturligt - övernaturligt (Forum 1990), sid 210-212
Håkan Adlebrand, Det okända (Libris 1995), sid 112-14
Wikipedia (en.): Margaret Murray
Etymology online: Wicca; witch

Tack till Tore på KTH som tipsade om den här faktoiden

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum