fler faktoider

fler faktoider

Solfläckar

Solfläckar avbildas som mörka eller svarta fläckar. I verkligheten är de inte alls mörka - gas med en temperatur på ca 4000 grader är bara mörk jämfört med omgivningen på 6000 grader.

The reason a sunspot appears dark is that the gas inside the spot where the magnetic field is strongest is only emitting about 1/4 as much light as from the rest of the solar surface. If you were to rip a sunspot out from the solar surface and put it in the night sky, it would appear as a bright, orange gas, not a dark void.

Dr. Sten Odenwald

Solfläckar - foto: Alexis Brandeker
Typisk bild på solfläckar, manipulerad för att spara betraktarens ögon.
Foto: Alexis Brandeker

Solfläckscykeln

Solfläckarnas antal varierar periodiskt. Denna period är i genomsnitt 10-11 år men de enskilda perioderna kan vara längre och kortare - den hittills kortaste uppmätta var på 9 år, den längsta 14 år. Det intressantaste är inte solfläckarna i sig, utan att de indikerar solens aktivitet, som har betydelse inom så skilda områden som radio (å ena sidan innebär högre aktivitet fler störningar, å andra kan vissa frekvensband bara användas då) som klimatforskning (i vilken mån vädret på jorden varierar utifrån solens variationer är ännu inte klarlagt, men föremål för mycken och het kontrovers).

Relaterad faktoid: Galileo och jesuiten

Referenser:
Dr. Sten Odenwald: Why are sunspots dark? - se även Ask the Astronomer
Wikipedia (eng.): Sunspot
Wikipedia (sv.): Solfläckar

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum