fler faktoider

fler faktoider

SAOL

Ord som inte finns i SAOL finns inte

Om ovanstående resonemang ofta hörs från mer eller mindre kvalificerade språkpoliser så är det desto märkligare att det saknas hos de som åberopas. Hr ständige sekreteraren formulerar det naturligtvis så väl man kan begära:

Föreställningen att ett ord som inte står i SAOL inte tillhör svenska språket är inte ovanlig men förstås alldeles felaktig.

Han kommenterar även de "sorgesånger" som alltid åtföljer nya upplagor (och använder även det stundtals missuppfattade ordet krokodiltårar), vari folk beklagar sig över ord som försvunnit ur listan och därmed - tänker man sig - ur språket. Men listan är som sagt inte en officiell lista över existerande och/eller tillåtna ord i svenska språket - en sådan är varken möjlig eller önskvärd - utan något långt mer praktiskt:

När ord faller ur bruk är det inte funktionellt att behålla dem i ett referensverk över nutida svenska.

Båda citaten signerade Horace Engdahl, men naturligtvis står hela Akademien bakom.

(Sen kan man förlora sig i grubbel över vad "ord som inte finns" egentligen kan vara för något; går det inte att konstruera en mening med ett dylikt, eller blir den automatiskt ogrammatisk? Och hur skulle tillvaron te sig om svenska språket verkligen styrdes av SAOL och inte tvärtom - hur skulle en ledamot bära sig åt för att föreslå ett nytt ords inkluderande i listan? Hur bar man sig åt vid den första ordlistans hopsättande? Existerade svenska inte innan dess? Hur är det med alla språk som saknar officiellt sanktionerade ordlistor, saknar de ordförråd? Och så vidare.)

Relaterat: Världens ordrikaste språk

Referens:
Svenska Akademiens ordlista, 13:e upplagan: Förord

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum