fler faktoider

fler faktoider

Morötter

Ger bättre syn

A cloudless sky and a full moon, just as on Wednesday night, aided the British night-fighter pilots and gunners, who diet on carrots to prevent night-blindness.

New York Times, 14 mars 1941

Under slaget om Storbritannien uppvisade RAF en anmärkningsvärd förmåga att kontra Luftwaffes anfall, även nattetid. Detta berodde främst på två tekniska innovationer: Ultra (som bl.a. innebar knäckandet av tyskarnas kodmaskin Enigma; läs mer om denna i den relaterade faktoiden Churchill och Coventry) och radarn. Eftersom dessa naturligtvis var absolut topphemliga så kunde de inte figurera i officiella beskrivningar av framgångarna. Istället fick alternativa förklaringar tas till. En gick ut på att piloterna hade god mörkersyn eftersom de åt så mycket morötter. Den användes exempelvis om flygarässet John "Cat's Eyes" Cunningham, som tillsammans med Cecil Rawnsley i november 1940 blev de första som sköt ner ett plan med hjälp av radar. (Observera att den så kallade AI, Airborne Interception, som användes var monterad ombord på planen. Markbaserad radar var nog så användbar på sitt sätt, men för att hitta fram till enskilda plan i nattmörkret krävdes andra metoder.) Det sades även allmänt att morötter var att rekommendera för att förbättra mörkerseendet, vilket var nog så praktiskt i de mörklagda städerna.

Halvsanningen om morötternas effekt på synen beskrivs på många ställen (Illustrerad Vetenskap och snopes.com är två) som en ren bluff, påhittad av den brittiska ledningen. Men efter att ha gått igenom samtida källor har jag funnit att det snarare var en befintlig vetenskaplig teori som man mycket väl kan ha ansett var värd att pröva på allvar.

To see well in the dark one should eat plenty of carrots and tomatoes, Dr. Marston T. Bogert, Professor of Organic Chemistry of Columbia University, said today.

New York Times, 31 december 1935

Av nedanstående artiklar att döma så utfördes verkligen försök med stora doser, vilket åtminstone antyder att påståendet snarare var ett misslyckat experiment än en vit lögn.

The British Ministry of Foods last week impatiently cabled to University of Arizona Nutrition Chemist Margaret Cammack Smith for more details on her discovery that "Arizona carrots contain three to ten times as much carotene as the average carrot - a discovery, said the Ministry, "of extreme interest and value."

Time, 22 december 1941

It had been known for a long time that vitamin A, found in fish livers, butter and milk and also in the form of carotene, in carrots and other vegetables, was essential for proper vision. It was therefore expected that the feeding of vitamin A to night fliers would improve their ability to see in the dark. This, unfortunately, did not prove to be the case.

New York Times, 24 oktober 1943

Om morots-myten var en medveten mörkläggning av känsliga uppgifter borde även citat som nedanstående ha snappats upp av censuren. Den skulle istället kunna innebära att ev. försök med morots-dieter upphörde någon gång tidigare det året, eller så var bara en del av alla piloterna inblandade i experimenten.

There is a lot said and written about night-fighters that is sheer tosh, especially since we have developed the technique, obtained better equipment and stepped up the number of kills. Actually we are little or no different from our lads in the day-fighters and day-bombers. It is not true, for example, that we have a cat's eye or that we swallow incredible amounts of carrot to improve our night vision.

John R. D. Braham, RAF, i New York Times, 13 september 1942

Påståendet är som sagt inte helt grundlöst utan snarare en halvsanning. Morötter är "bra för synen" på så sätt att de innehåller A-vitamin (eller närmare bestämt karoten, som omvandlas till vitamin A i kroppen), och brist på detta resulterar i sämre mörkersyn eller rentav permanenta skador. Detta var också känt sedan länge, och inte helt ovanligt i exempelvis depressionens USA (jag kan inte gå i god för den egyptiska uppgiften).

Vitamin A prevents night blindness, a failing as common in the U. S. today as in ancient Egypt, where diet-wise physicians cured thousands of cases with liver.

Time, 2 oktober 1939

Drabbas man av sådant kan verkligen fiskleverolja, morötter eller någon annan källa till A-vitamin vara tillräcklig för att "förbättra" synen. Överdosering ger tyvärr inga kattögon. Däremot kan det i längden faktiskt vara direkt skadligt.

Synforskningen var dessutom något som låg i tiden, man gjorde stora framsteg på området under 30-talet. Man insåg till exempel att såväl tapparna (synceller känsliga för färg) som stavarna (synceller känsliga för ljus, och förresten de som ansvarar för "nattsynen") arbetar fotokemiskt, dvs. med ljuskänsliga pigment. Den ljuskänsliga "vitala delen" i pigmentens molekyler utgörs av ett ämne som heter retinol, som kroppen tillverkar utifrån vitamin A. Nobelprisen i kemi för både 1937 och 1938 delades ut till forskare som studerat bl.a. karotenoider. (Liten kristids-medicinsk fundering: Upptaget av beta-karoten underlättas av fett, som det var stor brist på i flera krigsländer. Enbart av den anledningen vore det förnuftigt att öka intaget av t.ex. morötter.)

Insikten att en viss dos är nödvändig kan lätt leda till den inte orimliga slutsatsen att högre dos ger starkare effekt. Men så är alltså inte fallet här.

Jag har inte hittat några indikationer på att morötter rekommenderades i andra länder, för nattpiloter eller folk i allmänhet. I åtminstone Tyskland utvecklade man ju också radar-teknik, i vilken mån man därmed insåg vad de brittiska framgångarna berodde på vet jag inte heller. Vad det medicinska beträffar så visste nog tyskarna inte bättre besked än några andra. Däremot kunde man under 1944 läsa om ett särskilt preparat "Noctan B", som enligt uppgift skulle göra det möjligt för piloten att upptäcka fiendeplanen på tredubbla avståndet. Den skulle ha varit en vidareutveckling av "Noctan A", framtagen av en professor Brömser i München.

Disneys morots-familj
"A carrot a day keeps the blackout away" - brittiska regeringen
fick hjälp av Disney med att få sitt folk att äta mer morötter

Not, den nedsatta mörkersyn, "nattblindhet", som avses skall inte förväxlas med sjukdomar som retinitis pigmentosa, ärftlig pigmentförtvining av näthinnan. A-vitamin sägs kunna bromsa bl.a. den sjukan, men då är vi väl rätt långt bort från vad man i allmänhet menar med "bra för synen".

Referenser:
"Ger morötter bra mörkerseende?", Illustrerad Vetenskap nr 4 2007, sid 14
Barbara Mikkelson, 24 Carrot Eyesight, snopes.com
BBC: Bristol Beaufighter - World War II Aircraft
"20 Germans Bagged", New York Times, 14 mars 1941
"Finds Vegetables Seeing in the Dark", New York Times, 31 december 1935
"Rabbit Food for Owl Eyes", Time, 22 december 1941
"Malta Siege Leads to Eye Discovery", New York Times, 24 oktober 1943
"Nights With a Night-Fighter", John R. D. Braham, D. F. C. [Distinguished Flying Cross = flygarmedalj], Squadron Leader R. A. F., "London (By Wireless)", New York Times, 13 september 1942
"Vitamins", Time, 2 oktober 1939
Flight, "Behind the Lines", 9 november 1944 - om Noctan B
"Disney Family", New York Times, 11 januari 1942
Om synens biokemi m.m.:
Diane M. Szaflarski, How We See: The First Steps of Human Vision
Olle Haglund, Vitamin A - viktigt för syn, hud och slemhinnor, medicallink.se
Wikipedia (eng.): Rod cell; Cone cell
Laatikainen, Voipio och Taskinen, Ögonsjukdomar (Utbildningsstyrelsen 1992), sid 99
Airborne Interception:
The eyes of the NF-30: the AI (Airborne Interception) Mk X - exempel från en Mosquito

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum