fler faktoider

fler faktoider

Bröllop

"Tager du..."

Uttrycket "tager du" förekommer inte i vigslar i Svenska kyrkans regi.

Prästen frågar brudgummen / bruden:

P

Inför Gud
och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro
frågar jag dig, ...:
Vill du ta ... till din äkta hustru / man
och älska henne / honom i nöd och lust?
  Brudgummen / bruden svarar:
Ja.

Ur Den svenska psalmboken (1937)

Sedan frågar prästen brudgummen:

Inför Gud den allvetande och i denna församlings närvaro frågar jag dig - - - - om du vill hava denna - - - - till din äkta hustru och älska henne i nöd och lust?

Svar: Ja.

Ur Den svenska psalmboken (1932)

Det har förmodligen kommit till oss från engelskan.

Do you, Hamish, take this woman Caroline to be your wedded wife ...

Ur Fyra bröllop och en begravning (1994)

Till engelskan kom det kanske från den s.k. romerska (dvs. katolska) ritualen från 1570 (visserligen knoppades den anglikanska kyrkan av 1538; om detta spelar någon roll, och om det finns någon annan förklaring, så lyssnar jag, som vanligt, gärna). Latinet kan översättas lite olika, åtminstone den engelsk-språkiga traditionen verkar ha fastnat för just "do you take ..."

Först frågar prästen brudgummen:
N., tager du N., här närvarande, till din äkta maka enligt vår heliga moder Kyrkans rit?
Brudgummen svarar: Ja.

Et primo quidem sponsum interroget:
N. Vis accípere N. hic præséntem in tuam legítimam uxórem juxta ritum sanctæ matris Ecclésiæ?
Respondeat sponsus: Volo.

Ur Rituale Romanum

Referenser:
Den svenska psalmboken ("av konungen gillad och stadsfäst år 1937"): Gudstjänstordningen för vigsel
Den svenska psalmboken (1932): Brudvigseln
Rituale Romanum, Titulus VII, Caput II: Matrimonii Sacramentum
Catholic Encyclopaedia: Ritual of Marriage

Kommentera
Tipsa om denna faktoid
Sätt betyg: Jättebra | Bra | Godkänd | Dålig

Tack till Gösta Mellberg som tipsade om den här faktoiden

Sjökaptener

By the authority vested in me by Kaiser William II, I pronounce you husband and wife. Proceed with the execution.

Kaptenen på tyska örlogsfartyget
Louisa i The African Queen (1951)

(Klassiskt citat från en nyckelscen i filmen med Bogart och Hepburn. Den kom dock till såpass sent i filmskapandet att den saknas i många av de manus som finns på nätet.)

Vare sig sjöbefälsexamen eller status som kapten på en båt ger automatisk rätt att viga.

Behörig att vara vigselförrättare är
1. präst i Svenska kyrkan,
2. sådan präst eller annan befattningshavare i ett annat trossamfund som har förordnande enligt bestämmelserna i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan,
3. lagfaren domare i tingsrätt, eller
4. den som länsstyrelsen har förordnat.

Äktenskapsbalken (1987), 4 kap. 3 §

Lagfarna domare är dock från och med 1 maj 2009 inte längre automatiskt vigselförrättare. (Tipstack till Christer Folkesson.)

[En lång lista på de trossamfund, utöver svenska kyrkan, vari en "präst eller annan befattningshavare" medgivits vigselrätt räknas upp, från 1876 och framåt.]

5 § Behörig att förrätta borgerlig vigsel är, enligt närmare bestämmelser som regeringen meddelar, lagfaren domare i allmän underrätt och den som länsstyrelsen särskilt förordnar till vigselförrättare.

Giftermålsbalken (1920 och 1978), 4 kap.

Den sjökapten, eller vem som helst, som vill få rätt att viga har alltså att vända sig till länsstyrelsen, helst via sin egen kommun. Denna har sedan att avgöra huruvida det finns något behov av ytterligare en vigselförrättare. Sjökaptener får ingen positiv särbehandling, snarare tvärtom; poängen med ämbetet skall inte vara att dryga ut inkomsterna.

En kontroll med landets större rederier i passagerar-branschen visar att varken Stena, Viking, Silja eller Birka ställer upp med fartygets kapten som förrättare (Birka uppgav sig ha kaptener med vigselrätt, men erbjuder ändå inte den tjänsten). Jag har hittat några kaptener som åtminstone har varit förordnade som vigselförrättare, men för dagsaktuella uppgifter gäller definitivt att kontrollera i förväg. (Det finns även förordnanden för "enstaka vigslar", praxis för sådana är olika i olika län.)

Men varifrån kommer missuppfattningen? Har det någonsin, någonstans, varit sant?

Sea Weddings Held to be Unauthorized

WASHINGTON, July 17 (AP). - The validity of scores of marriage ceremonies performed in the romantic setting of an ocean liner's bridge by masters of American merchant vessels was in question today as the result of an opinion by the legal department of the Shipping Board that no Federal statute empowers captains to conduct such ceremonies.
The board notified masters of its vessels that a marriage performed by any one of them would have no more validity "than if it had been performed by an ordinary passenger," unless the laws of the State in which the vessel is documented lists ship masters among those authorized to preside at such ceremonies.
[...]
No such right was carried in the navigation laws, it was explained, the practice apparently having grown up from a custom of the seas of long standing.

New York Times, 18 juli 1926

Artikeln tar snart nog tillbaka "hotet"; redan utförda vigslar ifrågasätts inte. I övrigt verkar det amerikanska reglementet vara snarlikt det svenska.

Vad gäller ursprunget så har jag inte hittat mer än antydningar som den ovan, att det skulle röra sig om en gammal tradition. Finns det över huvud taget någon grund för uppfattningen? (Vilket inte är svårt att tänka sig, men det är värre när det skall till belägg.) Eller är det frågan om en sorts kollektiv oavsiktlig historieförfalskning? - Den nöten har jag ännu inte knäckt.

Såväl juridiken som liturgin kompliceras av att ceremonins egentliga aktörer är de som gifter sig, med vigselförrättaren som s.k. katalysator. (Det var också därför som 1570 års Rituale hade en ovanligt tolerant syn på lokala förhållanden; stift med andra traditioner fick i princip lov att behålla dessa. Bara en sån sak som att man får hålla nere på latinet när lekmän skall ta till orda.)

The United Kingdom does not allow weddings on passenger ships, according to Nick Gladwell of Regs4Yachts, an England-based company that specializes in sorting through regulations.
"It's the fairy tale sort of thing, isn't it, to have a captain marry you on a yacht," Gladwell said. "But it's not binding in most cases."

Lucy Chabot Reed

... This myth is so widely believed, not only among the general public but among sailors, that both the United States Navy and the British Mercantile Marine Office have taken the extraordinary step of explicitly forbidding captains to do free-lance weddings.

The Straight Dope

Det kan även nämnas att sjökaptener som är godkända vigselförrättare bara har denna rätt på svenskt vatten (eller kanske bara det aktuella länet - jag har inte satt mig in i detaljerna).

Referenser:
Äktenskapsbalken (1987:230), 4 kap. 3 §
Giftermålsbalken ("given Stockholms slott den 11 juni 1920", även 1978:854), 4 kap.
Stena Line (031-85 80 00)
Viking Line (08-452 41 00)
Silja Line (08-666 33 30)
Birka Cruises (08-702 72 00)
"Sea Weddings Held to be Unauthorized", New York Times, 18 juli 1926
The Straight Dope: Are ships' captains allowed to marry people at sea?
Lucy Chabot Reed: Can you marry me?, The Triton-Megayacht News

Ambassader

Visserligen har ambassadörer lika lite automatisk rätt att viga som sjökaptener, men den mest aktuella faktoiden i sammanhanget är att man skulle kunna gifta sig på alla ambassader. För det första är detta inte alls fallet, för det andra finns det förbehåll; på många ambassader krävs t.ex. att båda kontrahenterna är svenska medborgare. Vidare får man hålla reda på vilket lagar som man får ta hänsyn till; på vissa ställen kan man gifta sig med Svenska kyrkans ordning enligt svensk lag, på andra med Svenska kyrkans ordning enligt landets lag, på ytterligare andra enbart enligt landets ordning och lag.

Att ta reda på exakt vad som gäller innan är alltså att rekommendera.

Referens:
Lista på svenska ambassader som kan förrätta vigsel

Tack till Nils-Olof Dahlberg på Länsstyrelsen Hallands län, Benkt Lundgren på
Sjöbefälsförbundet, samt Gösta Mellberg för hjälp med dessa faktoider

Småfåglar och ris

En av de envetnaste små-myterna i sammanhanget är uppfattningen att man inte skall kasta risgryn eftersom småfåglar inte mår bra av det. Mer om detta i faktoidern Småfåglar och ris.

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum