fler faktoider

fler faktoider

Charles Lindbergh

Den första flygningen över Atlanten gjordes av Charles Lindbergh

Den första flygningen över Atlanten gjordes i maj 1919 av en amerikansk NC-4 med sex mans besättning. Flygningen tog 19 dagar och gjordes i etapper; NC-4:an var alltså ett pontonplan.

Den första non-stop-flygningen gjordes i juni 1919 av britterna John William Alcock och Arthur Whitten Brown, från Newfoundland till Irland. (En fascinerande syn hade varit om NC-4:ans besättning strax före målet blivit passerade av Alcock och Brown, en historisk ironi av ett inte helt ovanligt slag.)

Charles Lindbergh var 1927 den förste som flög ensam över Atlanten, från Long Island utanför New York till Paris - alltså en bra bit längre och ensam, men åtta år senare.

Vårt mål är inte att helt enkelt komma först till månen, lika litet som det var Charles Lindberghs väsentliga mål att komma först till Paris.

John F. Kennedy

Relaterat: Flera har frågat om huruvida Lindbergh var nazist eller inte. Har själv inte studerat frågan närmare än Wikipedias artikel - risk för faktoider, alltså - men som han beskrivs där, med anti-kommunism, ras-tänk m.m., så låg han åtminstone betydligt närmare de riktiga nazisterna än någonsin Disney eller von Heidenstam, för att ta två andra kända påstådda nazister. (Om Heidenstam har jag skrivit här.)

Referenser:
Wikipedia: NC-4; Alcock and Brown; Charles Lindbergh
Nationalencyklopedin: Lindbergh, Charles
John F. Kennedy talar till kongressen, 11 januari 1962, Bördan och äran (Albert Bonniers 1964), sid 30

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum