fler faktoider

fler faktoider

Lilith

Adams första fru

Lilith nämns i Bibeln, men bara i förbigående, och inte i närheten av skapelseberättelsen.

I judisk mytologi under gammaltestamentlig tid var Lilith/Lilit en demon som flög omkring om nätterna på jakt efter små barn; namnet kan kanske tolkas som "hon av natten", jfr heb. för natt lájil eller lájla. Hon hade anor från Mesopotamien, i Gilgamesh-eposet förekommer en snarlik varelse Ki-sikil-lil-la-ke, och i antikens Grekland huserade en viss Lamia; även om jag inte hittat uppgifter om ev. släktskap så förefaller det högst troligt utifrån likheterna i namn och beskrivning. Det är också det ord som använts i den latinska översättningen av Jesaja.

Det blir ett tillhåll för ökendjur och hyenor, en plats där gastar möts. Där håller också Lilit till och finner en plats att vila.

Jesaja 34:14 (Bibel 2000)

Lilit intar hans hem, svavel sprids över platsen där han bott.

Job 18:15 (Bibel 2000)

Syrnium aluco Ovanstående bibelverser är de enda som finns om henne i Bibeln, om ens det; versen i Job är tydligen otydbar i den ordinarie källtexten, istället har man följt en annan källa. Hon finns inte med i någon annan översättning jag sett. I sammanhanget spelar det ingen större roll eftersom texten i Job går ut på samma sak som den i Jesaja (domen över Edom), nämligen att beskriva ödemarken, helt i avsaknad av mänskligt liv och verksamhet etc.

I bl.a. King James Version valde man att översätta förekomsten i Jesaja till "screech owl", Syrnium aluco. Demonen Lilith antogs kunna anta denna form, något som nog inspirerats bl.a. av ugglans läte. I Karl XII:s bibel har hon rentav blivit till "elfwor", vilket säger en del om hur bilden av älvor har förändrats med tiden (läs mer om Folktrons väsen: Älvor).

Framåt medeltiden utvecklades Lilith till en vacker demonkvinna med långt hår och vingar; det ligger nära till hands att jämföra med vampyrer. Hon avancerade även till ondskans drottning, och letade sig småningom in i de kristna och muslimska tankevärldarna. Den avgjort mest kända berättelsen om henne kommer från denna tid och återfinns i den judiska texten Ben Siras alfabet, skriven någon gång mellan 900-1300. Där är hon Adams första fru, alltså den ursprungliga kvinnan, skapad av jord (1 Mos 2:7). Sedan hon visat sig vara lite för karsk för Adams smak ersattes hon med den revbens-tillverkade (1 Mos 2:22) och fogligare Eva. Här och var stöter man på uppgifter om att denna medeltida saga ursprungligen var en del av skapelseberättelsen, men redigerats bort av patriarkala skäl. Avsaknaden av belägg för detta är fullständig. När Moseböckerna sattes på pränt var hon en perifer demon.

Not: Om man tolkar man det faktum, att människors skapande nämns på flera ställen, som att nya individer skapades vid varje tillfälle, så innebär det att inte bara två kvinnor skapades utan även två män.

En poäng med Liliths infogande i skapelsemyten, och som kanske bidragit till att hon fått lite vidare spridning, är att förklara varifrån Adam och Evas söner fick sina fruar.

Här förekommer Adams första fru i ett lite oväntat sammanhang - månne en del fått uppfattningen därifrån?

"That's what I don't understand, Mr Beaver," said Peter, "I mean isn't the Witch herself human?"
"She'd like us to believe it," said Mr Beaver, "and it's on that that she bases her claim to be Queen. But she's no Daughter of Eve. She comes of your father Adam's" - (here Mr Beaver bowed) "your father Adam's first wife, her they called Lilith. And she was one of the Jinn. That's what she comes from on one side. And on the other she comes of the giants. No, no, there isn't a drop of real human blood in the Witch."

Ur den andra Narnia-boken

Som skönlitterär författare har man ju lov att blanda fakta och påhitt och allt däremellan.
C. S. Lewis var en bildad karl och kristen därtill, och visste naturligtvis att det han skrev inte hade med Bibeln att göra.

Hur som helst är det alltså en gammal barnamörderska som blivit en feministisk frontfigur:

I nutida feministisk ideologi blir L. föremål för djärva nytolkningar. Av element i den gamla, negativt färgade bilden formas en positiv symbolgestalt för det rättfärdiga kvinnoupproret.

Nationalencyklopedin

Referenser:
Nationalencyklopedin: Lilith; Lamia
Notboken till Bibel 2000 (Liber 2001)
Amy Scerba: Changing Literary Representations of Lilith and the Evolution of a Mythical Heroine
Wikipedia (eng.): Lilith
Jewish Encyclopedia: Lilith
Kabbala: Lilith's Origins med utdrag från Zohar m.fl. texter
WebBible Encyclopedia: Owl
C. S. Lewis, The Lion, The Witch and the Wardrobe (Lions 1990), sid 76

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum