fler faktoider

fler faktoider

Sveriges nationalsång

...Sedan 1866
Ursprungligen "Du gamla, du friska"
Nämner inte Sverige

Sverige har en nationalsång av hävd, inte enligt lag.

I motion 2000/01:K245 av Magnus Jacobsson (kd) föreslås ett tillkännagivande för regeringen dels om nationaldagsfirande (yrkande 1), dels om ett juridiskt erkännande av sången Du gamla du fria som Sveriges nationalsång (yrkande 2). [...]
Av Nationalencyklopedin framgår följande. "Du gamla, du fria" är en fosterländsk sång, allmänt använd som Sveriges nationalsång (ehuru inte officiellt antagen som sådan). [...] Utskottet, som inte anser att det finns behov av ett juridiskt erkännande av "Du gamla, du fria" som Sveriges nationalsång, avstyrker motion K245 yrkande 2.

Konstitutionsutskottet

Hur var det med "Sverige" då? I de två första verserna, som var de Richard Dybeck skrev 1844 (minus de sista radernas dubbleringar) specificeras mycket riktigt ingen nation. Med tanke på unionen Sverige-Norge så var det nog heller ingen slump; en text om enbart Sverige hade vid denna tid inte kunnat komma på fråga som nationalsång.

Du gamla, du fria, du fjällhöga nord,
Du tysta, du glädjerika sköna!
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, din himmel, dina ängder gröna!
Din sol, din himmel, dina ängder gröna!

Du tronar på minnen från fornstora dar,
Då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet att du är och du blir vad du var,
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!

Ofta nämns att ursprungstexten skulle vart "Du gamla, du friska" och att detta ändrades till "fria" 1866 eller, enl. Pelle Holm, 1858. Hos Carl Mangård tillbakavisas detta; "friska" skulle ursprungligen ha varit ett fel i en piratupplaga, som därefter fått stor spridning, innan det till slut blev korrigerat.

Då det invändes, att det stod 'du friska' i alla tillgängliga sångsamlingar och sångböcker, svarade prosten [Arhusiander], att det gjorde detsamma, det var orätt i alla fall. Dybeck hade själv gjort anmärkning därpå, då några personer utgivit sången, och med den texten, utan hans tillåtelse. Arhusiander kände Dybeck personligen mycket väl [...] Både Lundqvist [operasångare] och Hedenblad [Uppsalastudenternas sånganförare] beslöto efter detta att ändra texten till 'fria' i stället för 'friska'.

Carl Mangård, citerad på Wikipedia

1910, alltså några år efter unionsupplösningen, skrev Louise Ahlén ytterligare två verser - vilken status man nu vill tillskriva sådant. I den fjärde återfinns Sverige:

Jag städs' vill dig tjäna mitt älskade land,
Din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt skall jag värna, med håg och med hand,
Din fana, högt den bragderika bära.
Din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter dig ej, mot allt i en värld.
Nej, jag vill leva, jag vill dö i Norden!
Nej, jag vill leva, jag vill dö i Norden!

Med tanke på hur många av oss som bommar redan på andra versen så är det inte så märkligt om fyran hamnat i glömska; "dessa används mycket sällan och förekommer mycket sparsamt även i tryck" (Wikipedia). Som synes är Ahléns verser ännu mindre PK än Dybecks.

Det finns för övrigt massor av länder vars nationalsånger inte anger tillhörighet. Som USA:s ("land of the free", men mest om flaggan) och Storbritanniens (bara om drottningen (eller vid behov kungen) om man inte tar med Hixtons alternativa version).

Relaterat: En annan nationalsång som är föremål för (värre) faktoider är Tysklands Deutschland, Deutschland über alles.

Också relaterat: Ibland får man höra att Greklands nationalsång har 158 verser. Det stämmer inte; från Dionysios Solomos "Hymn till friheten" (som är på 158 verser) har man gjort nationalsång av de två första. Det går naturligtvis att fortsätta sjunga vers 3 t.o.m. 158 om man vill, men de räknas inte till den officiella sången.

Referenser:
Konstitutionsutskottet: Betänkande 2000/01:KU15, Allmänna helgdagar, symboler m.m.
Kungahuset.se: Nationalsången
Wikipedia: Du gamla, du fria
Wikisource: Du gamla, du fria - för att bara nämna en källa
Pelle Holm, Bevingade ord: du gamla...
Carl Mangård, Richard Dybeck: folksångens skald (Saxon & Lindström 1937) - citerad på Wikipedia
Relaterat:
Forumet Skalman, diskussion om Sveriges nationalsång där jag fick flera tips

Tack till Joakim Ekberg som tipsade om lagstiftnings-faktoiden
samt alla på Skalman som hjälpte till

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum