fler faktoider

fler faktoider

Big Ben

Big Ben är varken tornet eller uret, utan själva klockan som timslagen slås på. Den är 3 meter bred, väger 13,8 ton och har tonen E.

(En rimlig invändning här vore att eftersom varenda människa med "Big Ben" menar tornbyggnaden, som ju ändå måste heta något, så kan den sägas ha övertagit namnet från klockan, som man ju sällan har anledning att säga någonting om, annat än att den ju används som tidssignal i BBC, och att det då verkligen är just Big Ben man hör och inte "klockan i Big Ben" eller så.)

Närliggande faktoid: London Bridge

Referenser:
Wikipedia (eng.): Big Ben
Wikipedia (sv.): Big Ben
Nationalencyklopedin: Big Ben
Jan C. Aschan: "400 år av klockgjutning", Ny Teknik 19 maj 2004 - trevlig artikel om gjuteriet

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum