fler faktoider

fler faktoider

Kräftor

...Går baklänges
...Med mera

Fiskeriverket och Naturvårdsverket stod för ett enastående bra initiativ när de tog fram en hemsida rubricerad Kräftmytkrossaren. Ett dussin myter (varav en sann) förklaras på ett noggrant men lättbegripligt och trevligt sätt. Den mest "fullmatade" myten tycker jag nog var den om kräftgången, kom som en total överraskning, men där finns flera andra som inte går av för hackor, och intressant läsning är det oavsett. Rekommenderas!

www.krafta.nu
www.krafta.nu

Vi har aldrig sett en kräfta gå baklänges, trots mer än 100 timmars videofilmade beteendestudier och direktobservationer av kräftor i akvarier och tråg på Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium. De har alltid vänt sig 180 grader och gått därifrån framlänges.

De kan backa (genom att slå med stjärten) om de till exempel blir skrämda, men vem kan inte det?

Fiskeriverket

Kan inte låta bli att nämna en annan teori om uttryckets ursprung, eller vad det nu är, SAOB har saxat ur en av vårt lands mest (ö)kända källor, och notera orsakssammanhanget:

Det siunde Tecknet, hafwa wåra Fäder giort till en Kräfta, effter solen då wänder tillbaka, och giör Kräftegången.

Olof Rudbeck d.ä., Atlantica (1698)

Krabbans tecken

Cancer Primus Cancer Secundus Cancer Tertius

Stjärnbilden Kräftan, Cancer, var ursprungligen (är egentligen?) en krabba. Det latinska ordet betyder både krabba och kräfta - det förekommer att den avbildas som en kräfta, men oftare en krabba, och det var också en krabba som avsågs när den fick sitt namn.

Hydra, Herakles och krabba 1 Hydra, Herakles och krabba 2
Vas t.v. från ca 600 f.Kr., t.h. från ca 530 f.Kr. Båda i Louvren.

Herakles dödade den lerneiska hydran, den vars ursprungligen nio huvuden vid avhuggande återväxte i dubbla upplagor, genom att låta sveda halsarna. Till sin hjälp hade hydran ett litet kryp som åtminstone en källa tillskriver gudomliga kopplingar:

In an alternative version, Hera's crab was at the site to bite his feet and bother him, hoping to cause his death. Hera set it in the Zodiac to follow the Lion (Eratosthenes, Catasterismi).

Wikipedia

Krabbor en masse + en kräfta

I engelskspråkiga astrologiska sammanhang visas Cancer nästan uteslutande som en krabba.

Cancer

Det var även krabba som avsågs när de Hippokrates liknade sjukan med en καρκινος, karkinos. Det finns olika bud om vad liknelsen gick ut på - tumörens form, eller blodådrorna (som påminde om kräftdjurets lemmar), eller sättet den växte på, eller att den var hård på utsidan och mjuk på insidan? Eller en kombination? I de hippokratiska skrifterna (som skrevs av många personer under lång tid) finns själva ordet, men ingen förklaring.

It is better not to apply any treatment in cases of occult cancer; for, if treated, the patients die quickly; but if not treated, they hold out for a long time.

Aphorisms VI, 38

In a woman in the town of Abdera, carcinoma developed in her breast, and bloody fluid flowed from the nipple...

Epidemiorum lib. V, 101

Från professor emeritus George K. Daikos har jag fått samtliga belägg för begreppet i de hippokratiska skrifterna, men den enda förklaringen finns hos Galenos, verksam några sekler senare - där är det ådrorna som liknas vid krabbans ben:

... on the breasts we saw many times, exactly, tumor reminscent of the zoon karkinos, just as in the crab in both sides there are its feet, in this pathos the veins are dilated... and they take the shape similar to karkinos (crab).

Galenos, lib. XI

Vad gäller vår inhemska kräfta så verkar den vara en felöversättning via latinets cancer, och på så vis något av en folketymologi.

Eller så var det så enkelt som att man inte alltid gjorde skillnad på kräftor och krabbor, vilket flera källor nämner (Bergman, Biedermann). Det skulle förklara den s.k. kräftgången ovan - det är alltså inte frågan om kräftor som går baklänges, utan krabbor som går sidledes.

Referenser:
www.krafta.nu
SAOB: kräft-gång
Etymology online: cancer
Greek Mythology: Karkinos
Wikipedia (eng): Lernaean Hydra
Gösta Bergman, Ord med historia: Kräftan och krabban (Prisma 2001)
Hans Biedermann, Symbollexikonet: Kräfta (Forum 1993)
Prof. em. George K. Daikos, The Hippokratic Spirit, samt korrespondens augusti 2006

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum