fler faktoider

fler faktoider

År 0

Vår tideräkning inleds med år 0
När man skulle räkna ut året för Jesu födelse så glömde man bort år 0

För det första: År 0 finns inte i vår tideräkning. Efter år 1 f.Kr. så kommer år 1 e.Kr.

Den som bestämde vilket år som är år 1 enligt vår tideräkning hette eller kallades åtminstone Dionysius Exiguus (eftersom Exiguus betyder "den lille" var det nog ett smeknamn snarare än ett efternamn), en förmodligen skytisk munk som räknade ut att han levde på 500-talet. Han fick år 525 sitt livs uppdrag av påven Johannes I, men det var varken att räkna ut när vare sig år 0 eller år 1 inträffade, utan något mycket viktigare: att räkna ut när påsken inträffar.

Kyrkomötet i Nicaea 325 hade kommit överens om dels att alla kristna skall fira påsk samtidigt, dels att påskdagen är den första söndagen efter första fullmåne efter vårdagjämningen, men aldrig i början av den judiska påskhögtiden (judarna har fegt nog lagt påsken på ett fast datum, den 14 nisan). Det är inte särskilt svårt att avgöra om innevarande söndag är påskdag, men kyrkokalender och annat kräver att man räknar ut det i förväg, och att det är en helt annan sak kan bl.a. Dionysius intyga.

Men påsken är det få som bekymrar sig för idag. Hur var det med år 0?

I ett brev till en förutom sitt namn, Petronius, okänd biskop, klagade Dionysius över att tidigare påsktabeller som basår hade använt kejsar Diocletianus' första år på tronen, A.D. 284. Enligt detta system var A.D. 531 detsamma som anno Diocletiani (Diocletianus' år) 247. Men Diocletianus var en beryktad förföljare av de kristna, anmärkte Dionysius, som anförtror Petronius att han "föredrog att räkna och ange åren från och med vår herres människoblivande för att göra grundvalen för vårt hopp mera känd och grunden för människans frälsning mera framträdande".

Dionysius räknade ut att Kristus föddes exakt 531 år tidigare, vilket blev hans basår A.D. 1. (Dionysius tog inte med något år 0, eftersom begreppet noll inte hade uppfunnits än.) Var abboten fick detta datum för Kristi födelse från är okänt. Inte heller känner vi till om hans förslag var hans egen idé eller om datumet informellt hade tillämpats tidigare. Var nu det än kom ifrån, var Dionysius den som först använde det system som vi nu tar för givet, när han betecknade sina påsktabeller med anni Domini nostri Jesu Christi (vår Herre Jesu Kristi år) 532-627.

David Ewing Duncan

Såg ni vad det stod? "Människoblivande," är det födelsen eller konceptionen? Enligt Sven-Eric Liedman är det det senare, vilket skulle innebära att vår tideräkning inte ens utgår ifrån Jesu födelse. Året blir visserligen detsamma om man, som vi, räknar med Bebådelsedag i mars och juldag i december, och eftersom säkert även Dionysius räknade på det viset så har Jesu födelse åtminstone inte inträffat år 2.

Professor Liedman vet även besked om hur han kom fram till det han kom fram till:

Han sökte nämligen ett lämpligt år, då påskdagen skulle ha infallit den 25 mars och då Jesu uppståndelse kunde tänkas ha skett. Han antog alltså att det förflöt ett jämnt antal år från avlelsen till den dag Jesus slutgiltigt lämnade sin jordiska kropp. Födelse- eller rättare sagt konceptionsåret - årtalet 1 - fann han genom att från denna påskdag räkna bort det antal människoår som Jesus enligt traditionen uppnådde [ dvs. 33 ]. Heureka! [mer om detta ord i faktoiden Arkimedes princip]

Det är alltså inte särskilt konstigt att det blev fel, för fel blev det bevisligen; ta Herodes t.ex., som ju spelar en viktig roll i Matteus framställning av Jesu födelse, och som dog år 4 f.Kr. enligt den s.k. dionysiska eran.

Även om man räknade utifrån Diocletianus i påsktabellerna så gjorde man det nog inte i andra sammanhang. Enligt NE ersatte den dionysiska eran gradvis den varroniska eran, som räknade utifrån Roms grundläggande, men det allra vanligaste i vardagliga sammanhang var att ange årtal utifrån innevarande kejsares regeringsår.

För det andra: Att år 0 inte finns med beror inte på slarv eller så utan, som Duncan nämnde i förbigående, på att själva begreppet noll inte fanns i Europa vid den här tiden. Det beskrivs av al-Khwarizmi (se även samlings-faktoiden Araber som inte är det) år 825 ungefär, enl. NE hade det då funnits i Indien "i flera hundra år", men inte ens om man känt till och använt siffran så hade man funnit anledning att beteckna ett år som år 0. Jämför bruket med att ange årtal efter innevarande regent; det år som kröningen sker blir kungens första år, dvs. år 1. Vad skulle år 0 motsvara? Året innan?

Referenser:
David Ewing Duncan, Kalendern (W&W 2000) sid 101
Sven-Eric Liedman, Dionysius glömde inte bort år 0
Nationalencyklopedin: dionysiska eran, noll

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum