fler faktoider

fler faktoider

Araber som inte var det

Som västerlänning utgår man väl från att historiska personer med arabiska namn också var araber. Så behöver inte vara fallet. Man kan t.ex. jämföra med europeiska lärde, som inte bara skrev och korresponderade på latin, utan även använde latiniserade former av sina namn (som när Descartes blev Cartesius).

Saladin, krigare som slogs hårt och framgångsrikt mot korsfarare (bl.a. Rickard Lejonhjärta), återtog Jerusalem, grundade ayyubiddynastin m.m.: kurd född 1137 eller 1138 i Tikrit i nuvarande Irak. Hans fullständiga arabiska namn är Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, hans kurdiska Selahadînê Eyûbî.
(Vad Tikrit beträffar - jodå, det är Saddam Husseins födelseort. Naturligtvis har Saddam inte missat att jämföra sig med den allmänt beundrade hjälten Saladin, fast nog i mindre grad än om denne inte, retsamt nog, hade varit kurd.)

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, matematiker m.m. Troligen född 780 i nuvarande Khiva i dagens Uzbekistan, då Khwarizmi i Persien. (Ordet "algebra" kommer från ett av hans verk, och "algoritm" från hans namn; hans kanske största insats var att introducera nollan.)

Ibn Rushd*, även känd som Averroës, filosof. Född 1126 i Cordoba, Spanien.

Ibn Sina, även känd som Avicenna, föregångare inom medicinen. Nog född 980 i Afshana i dagens Uzbekistan, då Persien. (Eller Balkh, dagens Afghanistan, dåtidens Persien.)

Omar Khayyam, mest känd som poet, även duktig matematiker, astronom m.m. Nog född 1048 i Nishapur/Naishapur, Khorasan, Persien (Iran).
(Den Rubayiat som bär hans namn är delvis av omtvistat ursprung: "Some are known to be authentic and are attributed to him, while others seem to be combinations or corruption of his poetry, and whose origins are more dubious" som en källa skriver. Det är dock inget tvivel om att originalet var på persiska.)

Al-Idrisi*, kartograf. Född ca 1100 i nuvarande Ceuta, spansk s.k. exklav på den afrikanska kusten, då almoravidiska Sabtah.

* Sen så kan man naturligtvis diskutera definitionen på "arab"; de två nämnda som föddes västerut (nationaliteterna hade inte mycket med dagens gränser att göra) var båda, såvitt jag kunnat finna, av arabisk härkomst, hade arabiska som modersmål m.m. Faktoiden för deras del får vara att de inte ens kom från mellanöstern.

Referenser:
Wikipedia: Saladin; Al Khwarizmi; Averroës; Avicenna; Omar Khayyam; Al-Idrisi
Nationalencyklopedin: Saladin; al-Khwarizmi Muhammad ibn Musa; Averroës; Avicenna; Omar Khayyam
Rubaiyat of Omar Khayyam

Tack till Carl Herlin som tipsade om Saladin

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum