fler faktoider

fler faktoider

BH-bränning

Att bränna flaggor har ju länge varit en symbolisk handling med ett uppenbart budskap. Under Vietnam-rörelsen så var det många krigsvägrare som inte bara vägrade att bli soldater utan dessutom brände sina inkallelseordrar offentligt, även det en handling vars budskap inte går att missa. Vid samma tid så uppmanades den del av befolkningen som inte riskerade att bli inkallad att kasta BH:n, och annat som man uppfattade som symboler för kvinnoförtryck. Här någonstans verkar en sammanblandning ha gjorts, med flit eller av misstag.

Det råder delade meningar om huruvida bh-bränningarna under 70-talet bara är symboliska myter eller om de faktiskt ägde rum. Termen bh-bränning kommer från en protest som hölls under ledning av Robin Morgan under en Miss Americatävling 1968 då bh:ar, gördlar och andra så kallade "förtryckande" klädesplagg slängdes i en sopkorg.

Nadia Persson

Atlantic City, 1968: Freedom Trash Can
Atlantic City, 1968: Freedom Trash Can. Notera ABC-journalist t.h.
om tunnan, liksom demonstrativt buret underplagg i bakgrunden.

Lite utförligare:

Medlemmar av den nya kvinnorörelsen ledda av poeten Robin Morgan demonstrerade mot Miss America-tävlingen i Atlantic City 1968 och uppmanade kvinnorna att slänga bysthållare, gördlar, papiljotter, lösögonfransar, och andra symboler för den "bimbo" som de ansåg vara en så förnedrande kvinnobild. [...] Historien om kvinnor som tog av sig behån på strandpromenaden utanför Convention Hall gav upphov till myten om behåbränning, trots att man från början inte brände några bysthållare utan bara kastade dem i soptunnan. Reportern som myntade uttrycket hade säkert för avsikt att att förknippa det med andra protestbränningar, till exempel av inkallelseorder eller flaggor.

Marilyn Yalom

Det är naturligtvis fullt möjligt att journalister arrangerat BH-bränningar för att få bilder, det finns flera exempel på att myter "förverkligats" på det sättet. Eller så har vanligt folk faktiskt arrangerat enstaka ceremonier någonstans där man faktiskt eldat underkläder, men det verkar helt klarlagt att det aldrig var en utbredd, "etablerad" protestmetod, som t.ex. brännandet av inkallelseordrar.

Enligt snopes.com har en viss Lindsy Van Gelder erkänt att hon, när hon arbetade på New York Post, skrev om BH-bränning i Atlantic City som vore det just en etablerad protestform; meningen var att koppla ihop den kvinnliga frigörelsen, som inte togs på allvar av etablissemanget, med Vietnam-rörelsen, som togs på allvar av etablissemanget:

The scheme backfired. The headline writer quickly picked up upon the possibilities of braless feminists, and "bra burning" made it into the headlines. The "draft card" nuance Van Gelder had been striving for was immediately lost (though it probably would have sailed over any number of heads anyways), swamped by the mental imagery of braless feminists screeching slogans and waving signs as they angrily demanded to be taken seriously.

Barbara Mikkelson, snopes.com

Problemet med erkännandet är att man redan dagen efter demonstrationen, alltså samma dag som hennes artikel tidigast kan ha publicerats, kunde läsa följande i en annan tidning:

ATLANTIC CITY, Sept. 7 -- Women armed with a giant bathing beauty puppet and a "freedom trash can" in which they threw girdles, bras, hair curlers, false eyelashes, and anything else that smacked of "enslavement," picketed the Miss America Pageant here today.

[...]

"He [borgmästare Richard S. Jackson] was worried about our burning things," she [demonstranten Robin Morgan] said. "He said the boardwalk had already been burned out once this year. We told him we wouldn't do anything dangerous - just a symbolic bra-burning."

New York Times, 8 september 1968

Symbolic bra-burning - innebar det en faktisk uppeldning med symbolisk betydelse, eller något som symboliserade en uppeldning? Med tanke på att repliken skulle lugna den bekymrade borgmästaren så lutar jag nog åt den senare tolkningen. Någon faktisk eldningsaktion beskrivs heller inte i artikeln, eller i någon annan ögonvittnesrapport från demonstrationen, de tidigaste uppgifterna förekommer i notiser så sent som den 28 september. Kan Morgans liknelse - eller vad det nu är - ha inspirerat till faktiskt BH-brännande, om inte i Atlantic City (beroende på hur mycket demonstranterna respekterade brandfaran) eller på andra ställen?

(Robin Morgan var f.ö. en av de mest kända aktörerna i Women's Lib, och är fortfarande aktiv inom området. Jag vet inte vilken brand borgmästaren syftade på. En boardwalk är en sorts gågata i trä, den i Atlantic City är särskilt känd, kanske inte minst för att den är den dyraste gatan i Monopol.)

Det verkar förvånansvärt knepigt att dra någon bestämd slutsats här. Det finns vittnesmål, men ju närmare man granskar dem desto oklarare blir de - som när tidningarna nämnt brännandet i Atlantic City otaliga gånger årtionden efteråt, men inte tidigare än flera veckor efter själva demonstrationen. Det som mest talar mot företeelsen är nog bristen på belägg, för själva poängen med att bränna en BH måtte väl vara själva demonstrationen - att ses, bli omskriven, filmad och fotograferad.

When I burnt my bra it took the fire department four days to put out the blaze.

Dolly Parton gör ett påstående som nog
inte bör tolkas alltför bokstavligt

Referenser:
Nadia Persson, Push-up - en uppsats om bröst och bh:ar [...] (2001) [PDF]
Marilyn Yalom, Bröstens historia (Ordfront 1999) sid 250-251
Snopes.com: Red Hot Mamas
"Ms American Pageant Is Picketed by 100 Women", New York Times, 8 september 1968

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum