fler faktoider

fler faktoider

Strutsen

Strutsen gömmer huvudet i sanden - då tror den att den inte syns

Här är två källor som, ehuru de förefaller lika trovärdiga, icke desto mindre kommer med olika bud.

Om en struts vill undvika upptäckt kan den lägga sig ned och sträcka ut halsen utmed marken. I rätt miljö fungerar detta som kamouflage.

Anders Lundquist

Strutsar kan stå med huvudet i sanden, men då är det för att leta efter rötter eller vatten.

Sverre Sjölander

Det har påpekats att om strutsen nu inte stoppar huvudet i sanden för att gömma sig så får man leta reda på något annat djur som gör det, för vad skall man annars använda som liknelse för folk som blundar för verkligheten? Här är ett skandinaviskt alternativ:

Fastän hon är slug i många stycken, så lurar hon sig själf däruti, att hon tror sig vara helt och hållet gömd, om hon lyckas dölja hufvudet någonstädes, och menar, att, när hon själf icke ser någon, ingen heller ser henne.

Olaus Magnus om rapphönan

Om man inte väljer att själv blunda för verkligheten, och fortsätta att tala om strutsen som stoppar huvudet i sanden.

Referenser:
Fråga en zoofysiolog: Gömmer strutsen huvudet i sanden?
Sanna lögner om strutsar och Tarzan, prof. Sverre Sjölander i Östgöta Correspondenten, 17 april 2004
Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken (1555), lib. XIX, kap. 41

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum