fler faktoider

fler faktoider

Ugglor

Ugglor är blinda på dagen

Dessa fåglar hafva så stor ömtålighet i deras ögon, at de synas vara förblindade af dagens ljus och fullkomligen förmörkade af Solens strålar. De behöfva et lindrigare och svagare ljus, sådant som morgonrodnadens, skymningens och månskenets; då lemna de sina tilhåll för at jaga efter fåglar och små djur, såsom Harar, Kattor, Mullvadar, Möss m. fl.

Prinsessans ABC-Bok (1835)

I svagt ljus kan ugglor se små föremål 50-100 gånger bättre än en människa. Det innebär inte att de uppfattar allt ljus som 50-100 gånger starkare. Även katter kan ju se betydligt bättre i mörker än vi, men är därmed inte dömda till att dagtid snubbla omkring i det bländande solskenet. I såväl ugglors som katters som människors ögon finns en regnbågshinna (iris) som anpassar sig efter den befintliga ljusmängden och ser till att inte släppa in mer än vad som behövs. För en del ugglor räcker inte detta utan de låter dessutom ögonlocken vara halvslutna; det är lätt att tänka sig att synen av en kisande uggla, uppenbart besvärad av solljuset, bidragit till myten.

Det finns dessutom flera ugglor som är dagaktiva, som sparvugglor, hökugglor och jordugglor, och alla ugglor i norra delen av landet lever sommartid i ljus dygnet runt. Anledningarna till att de nattaktiva ugglorna är nattaktiva är att deras bytesdjur är nattaktiva, och eftersom de ändå är specialiserade på jakt i mörker - god mörkersyn och tyst flykt - så är fördelarna större för dem på natten än på dagen.

Referenser:
Världens ugglor
Lars Imby, Svenska fågelboken
Sverre Sjölander (prof. zoologi), i Sanna lögner om strutsar och Tarzan, Corren 14/7 2004
Fredrik Boije af Gennäs, Prinsessans ABC-Bok (1835)

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum