fler faktoider

fler faktoider

Strömavbrott och barnafödslar

När det ena går ner, går det andra upp

"The Northeast Blackout of 1965" - fram till 2003 det största strömavbrottet i den amerikanska kontinentens historia. Ca 25 miljoner invånare i östra delarna av USA och Kanada påverkades. Eftersom det inträffade i november månad så blev det såväl mörkt och kallt som TV-löst, om än bara i ca tolv timmar. (Vilket kanske inte låter så märkvärdigt i en av Gudrun och elbolag härdad nation.)

I en serie artiklar i New York Times i augusti 1966 (räkna själva) rapporterades om en påfallande ökning av antalet barnafödslar. 1970 kunde emellertid en demograf visa att scoopet var en anka - variationerna var högst ordinära.

For no week is the 1966 value significantly above average for the previous five years. We therefore cannot conclude from the data presented here that the great blackout of 1965 produced any significant increase (or decrease) in the number of conceptions.

J. Richard Udry

Självklart har påståendet återkommit i samband med större strömavbrott och andra händelser som kan tänkas påverka nativiteten - och om tolv timmars mörker i NYC hade märkts i barnafödandet (vilket det alltså inte gjorde), så tycker man att ett strömavbrott som varade i veckor och månader på sina håll borde... Ja, märkas.

Nästan exakt nio månader efter ovädret ökar nu antalet födslar vid förlossningen i Borås. Om det beror på stormen är omöjligt att säga.

Expressen

"Omöjligt" vet jag inte... Men variationer finns ju alltid. Är det måhända så, att en variation som man uppmärksammas på framstår som desto tydligare? (Mina markeringar.)

Men förlossningspersonal i andra stormdrabbade områden tycks inte ha iakttagit samma uppgång i barnafödandet.
  - Tyvärr inte. Vi hoppades på fler födslar men har inte märkt någonting, säger Ingela Stridh, barnmorska på Centrallasarettet i Växjö.
Samma besked lämnar BB på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Och Anna Malm, barnmorska och chef på förlossningen i Ljungby, säger:
  - Vi har tittat på antalet beräknade förlossningar och allt verkar vara som vanligt. Jag tror ärligt talat att utvecklingen i Borås är en ren tillfällighet.

Expressen (samma artikel)

Lotta Persson på SCB har granskat siffrorna. Ett problem för teorin är att den avgjort största ökningen mycket riktigt inträffade just i Borås. Huvuddelen av befolkningen där bor nämligen i tätorten, där man inte hade på långt när lika stora problem med strömmen som på landsbygden. I de län som drabbades värst syns inga påfallande pucklar - snarare tvärtom.

Efter Lotta Persson, SCB

Jämförelsen är dock gjord på kommunnivå och skiljer inte glesbygd från tätort. Men att det föds fler barn efter ett strömavbrott - det verkar trots allt bara vara just en myt.

Lotta Persson

(När Persson skall visa vilka områden som drabbades värst visar hon siffror som anger stormfälld skog, mätt i den svindlande enheten "årsavverkningar". En mer relevant jämförelse hade varit att mäta hur många invånare som varit utan ström hur länge - fast det hade kanske varit svårare att visa, och områdena ifråga hade nog varit desamma, och resultatet hade definitivt varit detsamma.)

Å nu när TV:n har sagt go'natt,
å inga watt finns i skärmen.
I utdragssoffan där har vi vatt,
vi gör en volt och håller värmen

Tage Danielsson m.fl., Elektricitetsvisan

Uppdaterat: I oktober 2008 rapporteras om samhället Maasdriel i östra Nederländerna. I december 2007 råkade man ut för ett strömavbrott som varade i två dygn; och mycket riktigt ökade barnafödandet i september 2008 med 44 procent jämfört med året innan. Det kan väl inte vara en slump? - Om man ser till de faktiska siffrorna så var de för september 2007 = 18, september 2008 = 26. Plus åtta, alltså. Utan kunskaper om vare sig statistik eller Maasdriels födelsedata längre tillbaka i tiden så låter det avgjort mindre dramatiskt. (För övrigt har Gemeente Maasdriel 23 000 invånare.)

Referenser:
Snopes: From Here to Maternity
J. Richard Udry, The effect of the great blackout of 1965 on births in New York City (länk hos Snopes)
Lotta Persson, Gudrun och Elof(f) - stormens barn [PDF], tidningen Välfärd 4/2005, SCB
Anna Kallenberg, Efter stormen kommer bebisar (sic), Expressen den 18 oktober 2005
Wikipedia: Northeast Blackout of 1965

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum