fler faktoider

fler faktoider

Årstider & jordbana

Sommar när jorden är som närmast
Jordbanan är en ellips

Faktoid n:o 1 vet jag inte hur utbredd den är, men den kan omintetgöras med ett enkelt konstaterande: Sommar på norra halvklotet innebär vinter på södra. Årstiden kommer sig enbart av jordaxelns lutning.

Faktum är att vår sommar sammanfaller med jordens största avstånd till solen (vilket under en genomsnittlig svensk sommar visserligen inte känns särskilt osannolikt). Men eftersom skillnaden inte är mer än drygt tre procent så spelar den just ingen roll jämfört med den varierande solinstrålningen.

Carl Sagans Kosmos: planetbana illustrerad
Ur Carl Sagans Kosmos: Keplers andra lag

Här kan det vara på sin plats att förtydliga faktoid n:o 2: givetvis är jordens bana en ellips. När den skall demonstreras som en sådan i skolböcker så brukar man få se en rejält utdragen form, där det största avståndet är flera gånger större än det minsta. Måhända denna bild fått en del att dra slutsatsen ovan? Men i jordens fall är den ellipsoida formen inte starkare än ungefär så här:

Ungefärlig jordbana
Förvisso ingen ellips utan en oval, men ändå.
Radien är som minst 147 pixlar, som mest 152.

I januari är jorden närmast solen (147 miljoner km) och rör sig snabbast, medan den i juli är längst borta (152 miljoner km) och rör sig långsammast.

Nationalencyklopedin

Andra planeter har banor med betydligt påtagligare elliptisk form, t.ex. Mars har ett avstånd till solen på 207-249 miljoner km.

Referenser:
Nationalencyklopedin: jorden; årstiderna

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum