fler faktoider

fler faktoider

ß

Den tyska specialbokstaven, Eszett eller "skarpt s", är varken ett latinskt B eller ett grekiskt β (beta) utan en helt egen bokstav. Det är en s.k. ligatur, sammansatt av två bokstäver. Det f-liknande s:et ſ (som i "fäders ſpår" eller "Jägermeiſter") användes mest i fraktur, och blev hopsatt med ett z:

Fraktur: s + z = sz

I antikva och linjärer användes ſ i ligaturen ss. Den ser aningen annorlunda ut än sz (exemplet nedan något överdrivet) och är alltså den som gäller idag.

Fraktur: s + s = ss

Referenser:
Wikipedia (eng): ß
Wikipedia (ty): Eszett

Tack till Andreas som påpekade ett litet, men stort, fel

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum