fler faktoider

fler faktoider

Sputnik

Kunde ses från jorden

I oktober 1957 stod folk över hela världen och stirrade mot natthimlen.

Där, där! En liten lysande prick rörde sig över himlen. Det såg ut som om en av stjärnorna rörde sig. Den lysande pricken färdades snabbt över natthimlen och så var den borta.

Ariel Borenstein ger
ett typiskt vittnesmål

Sputnik 1 hade en diameter på 58 cm. I omloppsbana gick den som lägst på 215 km höjd. Det som folk såg var inte Sputniken utan något mycket större. Ariel igen:

För några år sedan intervjuade jag informationschefen på Rymdbolaget - Sven Grahn hette han. Enligt honom var Sputniken för liten för att man skulle kunna se den med blotta ögat. Det som vi såg på gården 1957 var det sista raketsteget från uppskjutningen. Det raketsteget gick också in i omloppsbana och var tillräckligt stort för att kunna reflektera solen och bli synligt på jordytan.

Å andra sidan var onekligen raketsteget också en konstgjord satellit ... Den var också den första konstgjorda satelliten att störta, den 1 december. Sputnik höll sig uppe fram till den 4 januari 1958.

Ironically, the light in the sky that earthlings followed in awe after Sputnik's launch was created by mirror-like prisms ejected from the final booster stage, not a reflection from the polished satellite, Boris Chertok, one of Korolëv's contemporaries who worked on the Soviet program, recently told the Associated Press. Sputnik was far dimmer and could only be seen with the unaided eye from rural areas.

Källan Boris Chertok återges i Wired

Det sista undrar jag allt, men det är en annan fråga (Sputnikens lägsta resp. högsta höjd motsvarar ungefär avståndet Stockholm-Linköping resp. Stockholm-Luleå). De "prisms" som nämns förekommer i andra källor, det var speglande föremål som man placerat på raketsteget just med syftet att få något som kunde observeras från jorden. Av ordet "ejected" att döma så skulle dessa dessutom ha bildat en sorts reflekterande svärm, som ju kan ha varit ännu mycket större.

Bonus: Sputnikens faktiska förmågor var begränsade till att reflektera ljus och pipa. Här är en inspelning av Sputnik 1, inspelad i Washington DC [mp3]. Den låter inte som följande inspelning, som då och då påstås vara Sputnik: icke-Sputnik [wav].

Referenser:
Wikipedia: Sputnik 1
NASA: Sputnik and The Dawn of the Space Age
"Sputnik Stunned the World, and Its Rocket Scared the Pentagon", Wired, 3 oktober 2007
"Secrets of 1957 Sputnik launch revealed", AP, 1 oktober 2007 [lagrad på freerepublic.com]
Ariel Borenstein: Om Sputniken 1957
David Baker, Spaceflight and Rocketry: A chronology (Facts on File 1996), sid 65
Christer Fuglesang, Människan i rymden (Max Ström, 2007), sid 20

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum