fler faktoider

fler faktoider

Kräkmedel i sprit

Den här faktoiden har allt kräkmedel över sig i dubbel bemärkelse, men jag tar med den ändå, på allmän begäran (OK, två mail - fem räknas som folkstorm).

Saken är den, att det inte finns kräkmedel i spriten på Systembolaget (om man inte räknar etanol som ett sådant). Den som har för sig något annat kan ju begrunda arbetet med att korka upp och återförsluta miljoner flaskor importerad sprit. Eller är det vid tillverkningen som kräkmedlet tillsätts? Då får man ju övertala destillatörer världen över att det tvunget skall med en liten hemlig extraslatt i leveranserna till Sverige, samtidigt som Vin & Sprit får passa sig för att slatta till det som skall gå på export. Hur är det med vin, förresten - nog mår vi pyton efter alltför stora kvantiteter av sådant med, och hur många buteljer och lådor att obemärkt öppna och stänga till blir inte det? Och öl!? Skiljelinjen går ju heller inte mellan märkesvaror och hemgjort utan mellan Systembolagets varor och allt annat, så även Absoluten från färjan skulle vara märkbart hälsosammare än den från systemet, något som nog aldrig observerats.

Sammanfattningsvis: Den person som, på fullt allvar och utan pekuniära intressen, påstår att baksmällan efter en glad kväll på importerade våtvaror alt. korrekt framställt hembränt skiljer sig från baksmällan efter en glad kväll på samma effektiva mängd från Bolaget, den personen torde kunna få för sig ungefär vad som helst som verkar tillräckligt spännande. "Häri finnes ett tecken, för de som hava förstånd" som profeten skriver.

Referens:
Sunt förnuft, där sådant finnes

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum