fler faktoider

fler faktoider

Spirituell

Andlig eller muntert vältalig?

Ordet har sedan en del år haft den enda betydelsen kvick, fyndig. När det relativt nyligen kommit att användas om andlighet så har det uppfattats som en klumpig anglicism, från engelskans spiritual.

Man uppmanas till "positivt tänkande" och "öppenhet" för det spirituella, i motsats till skeptiska och negativa tankar.

Christer Sturmark (2004)

Men ordet har tidigare haft betydelsen "andlig" även i svenskan. Det har faktiskt betytt två olika saker rätt länge, utan att - som det verkar - det skapat några praktiska problem. Hur det går denna gång återstår att se.

Den sanna spirituela kristendomen vill icke veta af någon magisk uppfattning.

Albert Lysander (1875)

... Blodfull, något fallen för att blifva fet, af ett nervöst temperament och ej utan en viss spirituell humor ...

Dr C. U. Sondén (1856)

Men den andliga betydelsen verkar ha varit på utdöende under sent 1800-tal, måhända använd i ålderdomliga sammanhang eller av gammeldags skribenter (som Lysander, 1822-1890, verkar ha varit). I ordböcker från sekelskiftet 1900 lyser den med sin frånvaro. Så använd idag är den nog verkligen en klumpig anglicism snarare än ett återupplivande.

För att röra till det ytterligare finns det även begrepp som spiritualism och spiritualister. Dessa kan vara, och är det väl mestadels idag, synonyma med spiritism och spiritister, men kan även avse filosofiska och/eller religiösa skolor och dess anhängare.

I senare tid kan Frälsningsarmén, särskilt vad sakramentssynen beträffar, anföras som exempel på spiritualism.

Bonniers Lexikon (1967)

Ordet har i sin kvicka betydelse lånats från franskan, sin andliga äldre också från franskan och nyare som sagt från engelskan, som i sin tur också lånat det från franskan. För spirituel[le] har båda betydelserna, liksom ytterligare några liknande, som "andlig", "religiös" m.fl. Det går tillbaka till latinets spiritus, "ande". Som synes är den spiritistiska betydelsen betydligt närmare ursprunget än den spirituella.

(Att det händelsevis är samma ord som sprit är en annan sak.)

Referenser:
SAOB: spirituell; spiritualism
Christer Sturmark, "Vad ska vi lära våra barn?", Humanisten 3/4 2004
Albert Lysander, Faust [...] (Stockholm 1875)
"Kallvattenkur och Vansinne - tre sjukdomsfall meddel. af Dr C. U. Sondén", Hygiea n:o 4, april 1856
Online Etymology Dictionary: spiritual
Wiktionary (fr.): spirituel

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum