fler faktoider

fler faktoider

Leendets muskulatur

Det krävs färre muskler för att le än för att se sur ut

(Engelskans "frown" - jag utgår ifrån att myten kommit till oss därifrån - går just inte att översätta med ett enda ord, varför "se sur ut" tillgripits. En mindre lyckad variant som använts är "rynka pannan".)

Antalet muskler som krävs för det ena resp. andra varierar stort, i ett urval av citat på snopes.com uppges förhållandena 13/33, 10/100, 4/64, 4/20, 17/43, 1/37, 4/35, 15/65 och 13/50 - med varierande grad av allvar, men ändå. Det äldsta belägget som hittats där är f.ö. från 1931.

Det finns 53 muskler i ansiktet, och att avgöra vilka som används för vilka ansiktsuttryck beror på individen, situationen och hur man räknar; det är, med ett ord, godtyckligt. Dessutom har naturligtvis antalet muskler som engageras i en viss verksamhet ingenting att göra med hur arbetsam denna faktiskt är - en muskel kan ju mycket väl arbeta hårdare i en situation än tio i en annan.

Cecil Adams (pseud.) på The Straight Dope kontrollerade det hela med en plastikkirurg som gav ett mycket utförligt svar, bl.a. vilka muskler som kan tänkas vara involverade i ett leende resp. "frown"; resultatet blev 12 mot 11. Slutsatsen man drog var denna:

Trots att ett leende involverar fler muskler, tror Song att det är mindre krävande än att se sur ut - eftersom det är vanligare att le [källan är i USA] så är de musklerna i bättre kondition. Nu kanske du tycker att denna slutsats ger en rosigare bild av mänskligheten än det finns belägg för, men det är vad läkaren faktiskt sade.

Poängen med den här faktoiden är givetvis filosofisk och inte anatomisk, men man ska ju inte behöva fara med osanning för att få folk att inse att det är bättre att vara glad än sur.

Referenser:
Barbara Mikkelson: Happiness Is Only Grin Deep, www.snopes.com
The Straight Dope: Does it take fewer muscles to smile than it does to frown?

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum